Patiëntenfolder

Pijnstilling en sedatie bij radiologische patiënten (matig tot diep)

Uw arts heeft voor u een radiologische procedure met sedatie en/of pijnstilling afgesproken. In deze folder krijgt u meer informatie over wat sedatie en/of pijnstilling inhoudt. Informatie over het onderzoek of behandeling zelf staat in een aparte folder die u hebt ontvangen.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie 

Onze zorg

Wat is Pijnstilling en sedatie bij radiologische patiënten (matig tot diep)?

Bij sedatie brengen we u diep in slaap met het slaapmiddel propofol. Propofol verlaagt uw bewustzijn en zorgt ervoor dat u minder ongemak tijdens de procedure ervaart. Dit slaapmiddel werkt snel en kort. Daarom geven we tijdens de procedure continu propofol bij. Bij procedures die mogelijk pijnlijk zijn, kunnen we daarnaast ook een pijnstiller geven. U krijgt deze medicijnen via een infuus. De verpleegkundige brengt deze in. Als de procedure is afgelopen en er geen slaapmiddel meer wordt gegeven, bent u ook zeer snel weer wakker.  

Na het toedienen van het slaapmiddel is uw bewustzijn verminderd en merkt u minder van de procedure. U blijft zelf ademhalen, maar u kunt in een diepere slaap terechtkomen. Daarom houden we uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte in de gaten. Het slaapmiddel kan als gevolg hebben dat u na de procedure vergeten bent wat er vooraf gebeurd en besproken is.  

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Voor de procedure maken we een afweging of er redenen zijn om het slaapmiddel en de pijnstilling niet te geven (contra-indicaties). Denk daarbij aan een slikstoornis of ernstige hart of longproblemen.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding 

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken.  

Medicijnen 

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen. 

Let op: Meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts. 

Eten en drinken 

U mag 6 uur voor de procedure niet eten en 2 uur voor de procedure niet drinken.  

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De procedure 

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Radiologie of de verpleegafdeling dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. 

U krijgt een infuus en een clipje aan uw vinger om het zuurstofgehalte in het bloed en uw hartslag te controleren. Daarnaast krijgt u een band om de bovenarm waarmee uw bloeddruk gemeten wordt. Vanuit deze ruimte wordt u naar de onderzoekskamer gebracht.   

In de onderzoekskamer maakt u kennis met de interventieradioloog en de laborant die de procedure zullen gaan uitvoeren. Ook ontmoet u de sedatie praktijkspecialist. Deze speciaal opgeleide medewerker van de afdeling Anesthesiologie verzorgt de sedatie en/of pijnstilling tijdens de procedure. Hij of zij houdt ook de bloeddruk, ademhaling en hartfunctie in de gaten. Het radiologieteam stelt enkele vragen en u krijgt plakkers op het lichaam waarmee de hartfunctie wordt gecontroleerd.  

  

Daarna vindt een korte veiligheidsprocedure plaats, waarbij het radiologieteam de procedure onderling en met u bespreekt en alle benodigdheden controleert. U krijgt een neusbril of masker waardoor extra zuurstof wordt gegeven. Daarna zal de sedatie praktijkspecialist u de medicijnen voor de sedatie en/of pijnstilling via het infuus toedienen.   

Heel soms kan de sedatiepraktijkspecialist het toedienen van de medicijnen op dat moment niet verantwoord vinden, vanwege de kans op complicaties. In dat geval wordt met u besproken of de procedure met een andere vorm van sedatie en pijnstilling kan worden uitgevoerd of dat er een nieuwe afspraak moet worden gemaakt.   

Tijdens de procedure worden het zuurstofgehalte in het bloed en uw hartslag de hele tijd gecontroleerd en de ademhaling en hartfunctie bewaakt. Daarnaast wordt op bepaalde momenten de bloeddruk gecontroleerd. U voelt dan de band om uw arm strakker worden. Bij een onverwachte té diepe slaap kan het nodig zijn dat u kortdurend met de ademhaling wordt geholpen.   

Duur van de procedure 

De duur van de procedure is afhankelijk van het onderzoek of de behandeling die u krijgt. Informatie over de procedure zelf staat in een aparte folder die u hebt ontvangen.   

Nazorg 

Na de procedure wordt u naar de observatieruimte gebracht. Ook daar worden het zuurstofgehalte in het bloed en uw hartslag de hele tijd gecontroleerd. Daarnaast blijven we op bepaalde momenten uw bloeddruk meten.   

U verblijft minimaal 1 uur in de observatieruimte. Meestal gaat u daarna terug naar de verpleegafdeling. Voordat u naar huis mag, controleert de verpleegkundige nog een aantal zaken en verwijdert hij of zij het infuus.  

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

De gebruikte medicijnen kunnen uw reactievermogen ernstig beperken. Houd er dus rekening mee dat u uit het ziekenhuis moet worden opgehaald. U mag niet zelfstandig naar huis, ook niet met het openbaar vervoer of een taxi. U mag de eerste 12 uur niet aan het verkeer deelnemen. Ook mag u de eerste 12 uur geen alcohol drinken. Wij adviseren de eerste 12 uur niet te werken of belangrijke beslissingen te nemen. Het is belangrijk dat u de nacht na de procedure niet alleen thuis bent, zodat u geholpen kunt worden in geval van een eventuele complicatie.   

Dit staat los van eventuele afspraken die met u zijn gemaakt over de ingreep.   

Het is belangrijk dat u van te voren hebt geregeld dat iemand u na de procedure naar huis kan begeleiden. Als er geen begeleider beschikbaar is, kunnen er geen slaapmiddelen of pijnstillers worden toegediend. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Sedatie en pijnstilling zijn veilige procedures. Toch kunnen complicaties optreden. Deze zijn meestal goed te behandelen. Complicaties zijn onder andere vermindering van de ademhaling, daling van de bloeddruk en verslikken. De uiteindelijke beslissing of het geven van sedatie en/of pijnstilling verantwoord is, wordt gemaakt door de sedatie praktijkspecialist die de sedatie uitvoert.   

Als u na het verlaten van de afdeling vermoedt dat een complicatie is opgetreden, kunt u eventueel contact opnemen met de afdeling Radiologie (zie kopje ‘Hebt u nog vragen?’). In bovenstaande gevallen wordt met u en uw behandelend arts besproken of (en hoe) er wordt overgegaan tot behandeling van een complicatie.   

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen? 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Interventie Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.15 en 16.00 uur op telefoonnummer 071-526 24 10 of per e-mail via SecretariaatAngio-interventie@lumc.nl.