Patiëntenfolder

Echogeleide barbotage van de schouder (behandeling van kalk rond het schoudergewricht)

U hebt een afspraak voor een echogeleide barbotage van de schouder op de afdeling Radiologie. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat deze behandeling inhoudt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Radiologie.

Onze zorg

Wat is Echogeleide barbotage van de schouder (behandeling van kalk rond het schoudergewricht)?

U hebt schouderklachten die veroorzaakt kunnen worden door verkalkingen in een of meerdere pezen van uw schouder. Met echogeleide barbotage willen we het proces van het oplossen van deze verkalkingen op gang brengen. Dat doen we door het ‘aanprikken’ en wegspoelen van de kalk. Hierdoor wordt het lichaam aangespoord de kalkresten op te ruimen. Dat kost meestal enkele weken tijd. De klachten kunnen de dagen na de ingreep eerst toenemen. Maar daarna nemen ze af om vaak helemaal te verdwijnen. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken.   

Medicijnen  

  • Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

  • Let op: meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.  

Eten en drinken  

U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.  

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw behandeling.  

Bent u zwanger?  

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan de behandeling bij de afdeling Radiologie.   

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van de behandeling  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Radiologie dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen.  

De behandeling

  • De behandeling die u zult ondergaan, vindt plaats op de echokamer. Na ontsmetting van de huid krijgt u een huidverdoving en een verdoving met ontstekingsremmers in de slijmbeurs. Met hulp van echografie kijkt de radioloog waar de verkalking in de pees precies zit. Met een naaldje wordt de kalk ‘aangeprikt’ en gespoeld. Zo proberen we fragmentjes kalk te verwijderen.

  • Daarna worden er kleine gaatjes in de kalk gemaakt, waardoor die in stukjes breekt. Dit herhalen we meerdere malen. De ontstekingsreactie die door het aanprikken ontstaat, zet het lichaam aan om de rest van de kalk op te ruimen. Dit proces kan de eerste tijd na de behandeling (soms tot 2 weken) meer pijnklachten veroorzaken dan er voor de behandeling waren. U kunt hier een pijnstiller tegen gebruiken of koelen met ijs. Geleidelijk zullen de klachten en de kalk afnemen.   

  • Na 6 weken maken we een controlefoto om te beoordelen of de hoeveelheid kalk is afgenomen. Soms is een tweede behandeling noodzakelijk om het gewenste resultaat te bereiken.  

Duur van de behandeling  

Een echogeleide barbotage duurt gemiddeld 30-45 minuten.  

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na de behandeling  

U mag na de behandeling naar huis. Het wordt afgeraden om een auto te besturen, omdat u last kunt hebben van uw schouder. Daarnaast kan een autoverzekeraar problemen hebben met het feit dat u na deze behandeling zelf een auto bestuurt.

Wanneer krijgt u de uitslag?

  • U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag van de echogeleide barbotage komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag 6 tot 10 weken na de behandeling met u.   

  • Als u door de orthopedisch chirurg bent doorverwezen, moet u zelf een controleafspraak op de poli maken.  

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een echogeleide barbotage. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een bloeduitstorting rond de plek van de ingreep of een infectie.

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Mag ik na vertrek uit het ziekenhuis weer alles doen?   

  • Na de behandeling kunt u een aantal dagen tot 2 weken flinke napijn hebben. Hiertegen kunt u pijnstillers gebruiken, bijvoorbeeld paracetamol (maximaal 6 keer 500 mg per dag). U kunt ook koelen met ijs.   

  • Verder is het belangrijk dat u na de behandeling uw schouder blijft bewegen. 
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wist u dat? 

Uw mening over de afdeling Radiologie kunt u geven via: Deel uw ervaring

Heeft u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.00 uur, 10.45-12.30 uur en 13.30-16.30 uur via telefoonnummer 071-526 20 32. Zie ook: website Radiologie