Patiëntenfolder

PET-CT-scan met 18F-FDG (voor de hersenen)

U hebt een afspraak voor een PET-CT-scan van de hersenen op de afdeling Nucleaire Geneeskunde waarbij we de radioactieve stof F18-FDG gebruiken. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

Onze zorg

Wat is PET-CT-scan met 18F-FDG (voor de hersenen)?

Een PET-CT-scan met F18-FDG voor de hersenen wordt gemaakt om de stofwisseling van suikers in de hersenen af te beelden. Dat is van belang bij ziektes als dementie, bewegingsstoornissen en epilepsie. Een PET-scanner neemt de straling van de radioactieve stof waar en zet deze om in beeld op de computer. In combinatie met de röntgenstraling van de CT-scanner in dit apparaat kunnen we vervolgens nauwkeurig bepalen waar de radioactieve stof is opgenomen in de hersenen. 

NB de productie van F18-FDG is gecompliceerd. Het komt voor dat F18-FDG niet wordt geleverd, waardoor het onderzoek moet worden uitgesteld. Wij horen dit pas kort van tevoren en zijn dan genoodzaakt uw onderzoek te verplaatsen naar een ander tijdstip en soms zelf naar een andere dag. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding 

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken.  

Medicijnen 

U mag geen rustgevende medicijnen (benzodiazepinen zoals oxazepam, valium, diazepam) gebruiken voor dit onderzoek. Overige medicijnen kunt u over het algemeen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een lijst mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen. Voor patiënten met diabetes mellitus gelden andere instructies (zie 'Voorbereiding voor patiënten met diabetes mellitus').  

Zwangerschap en borstvoeding 

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding? In de eerste 12 uur na de scan mag u uw kind niet dicht tegen u aanhouden en daarom niet aan de borst leggen. U mag wel de melk afkolven en door iemand anders met de fles aan uw kind laten geven. 

Eten en drinken 

U mag 6 uur voor het onderzoek niet eten en drinken. Alleen water is toegestaan.  

Wat moet u meenemen? 

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.  

Meld bijzonderheden vooraf 

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek. 

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Gezelschap 

U mag altijd iemand meenemen naar het PET-CT-centrum. Deze persoon kan alleen niet mee naar de rust- of scanruimte.  

Voorbereiding voor patiënten met diabetes mellitus 

Voor u geldt een aparte voorbereiding. Voor het toedienen van de radioactieve suikers moet uw bloedsuiker namelijk onder de 8.5 mmol/l zijn. Om dat te bereiken gelden de volgende aanwijzingen. Het is belangrijk dat u zich hier strikt aan houdt omdat we anders het onderzoek bij u niet kunnen uitvoeren. Verder raden we u aan om met een begeleider naar het ziekenhuis te komen én om wat te eten mee te nemen voor direct na het onderzoek.  

Voorbereiding voor diabetespatiënten die alleen tabletten slikken 

We plannen uw afspraak ’s ochtends in. 

Dag voor het onderzoek 

In verband met het risico op een te laag suiker een dag later, raden we aan geen avonddosering van langwerkende sulfonylureumderivaten te nemen. (Als u deze tabletten niet 's avonds slikt, geldt deze beperking dus niet).  

Het gaat hier om:  

 • glibenclamide [Glibenclamide, voorheen Daonil] 
 • gliclazide [Gliclazide (retard), Diamicron] 
 • glimepiride [Amaryl, Glimepiride] 

U kunt andere tabletten wel gebruiken.  

Daarbij gaat het om:  

 • acarbose [Glucobay] 
 • metformine [Metformine, Glucophage] 
 • repaglinide [Novonorm] 
 • pioglitazon [Actos] 
 • dapagliflozine [Forxiga] 
 • canagliflozine [Invokana] 
 • sitagliptine [Januvia] 
 • vildagliptine [Galvus] 
 • saxogliptine [Onglyza] 
 • linagliptine [Trajenta] 
 • alogliptine [Vipidia] 
 • het kortwerkende tolbutamide [Tolbutamide] 

Ochtend van het onderzoek 

Vanaf 6 uur voor het onderzoek mag u niet eten en drinken. Alleen water is toegestaan. Na het onderzoek kunt u uw medicijnen weer gewoon innemen en mag u weer normaal eten en drinken. 

Voorbereiding voor diabetespatiënten die ook insuline spuiten 

We plannen de afspraak aan het begin van de middag in.  

Dag voor het onderzoek 

 • U kunt uw medicijnen gewoon innemen zoals u gewend bent. 

Ochtend van het onderzoek 

 • U kunt tot 4 uur voorafgaand aan de afspraaktijd een licht ontbijt eten. U moet uw dosis kortwerkende insulines (aspart (Novorapid), insuline lispro (Humalog), insuline glulisine (Apidra), insuline (Humuline regular)) vóór de maaltijd aanpassen aan de maaltijd die u genomen hebt. 
 • U hoeft langwerkende of mix-insulines niet aan te passen. 

Voor de patiënten met een eigen insulinepomp: U kunt een licht ontbijt en een passende hoeveelheid bolus insuline toedienen. Verlaag 4 uur vóór het onderzoek de tot 80% van normaal. Na het onderzoek kunt u uw medicijnen gewoon weer innemen en mag u weer normaal eten en drinken.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek 

Waar moet u zich melden? 

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op het PET-CT-centrum dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelt de verpleegafdeling uw vervoer.

Het onderzoek 

Vanuit de wachtkamer komt een medisch beeldvormende en bestralingsdeskundige (MBB'er) of doktersassistente u vragen om nog een keer naar het toilet te gaan. Daarna gaat u naar een rustruimte. De MBB'er of doktersassistente legt een infuus aan in een bloedvat in de arm en meet uw bloedsuiker. Uw ogen worden bedekt en vanaf nu mag u niet meer bewegen of praten. De MBB’er verlaat de rustruimte voor 10 minuten. Daarna dient hij of zij de radioactieve suiker toe. Ook hierbij mag u niet bewegen of praten. Daarna moet de stof nog 30  minuten inwerken. Na dit half uur verwijdert de MBB'er of doktersassistente het infuus. We vragen u nog een keer te plassen voor een zo leeg mogelijke blaas. In de scanruimte gaat u op een smal bed liggen. Deze schuift een paar keer door de PET-CT-scanner. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.  

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 90 minuten. Dit is inclusief de inwerktijd.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

U mag na het onderzoek meteen naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.  

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze in deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen? 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 59 81 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie 

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.