Patiëntenfolder

Onderzoek pompfunctie van het hart (ejectiefractiebepaling)

U hebt een afspraak voor een ejectiefractiebepaling, een onderzoek naar de pompfunctie van uw hart. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde 

Onze zorg

Wat is Onderzoek pompfunctie van het hart (ejectiefractiebepaling)?

Met dit onderzoek kunnen we de pompfunctie van uw hart berekenen. U krijgt vooraf een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend, waardoor we de pompfunctie van het hart (de ejectiefractie) kunnen meten met een speciale camera. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding 

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren. 

Medicijnen 

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen. 

Laat het ons weten wanneer u recent chemotherapie of immunotherapie hebt gehad. Van sommige middelen is namelijk bekend dat ze het onderzoek beïnvloeden. Daarom doen we dit onderzoek bij voorkeur vlak voor de start van uw volgende therapie. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om de datum van het onderzoek goed af te stemmen op uw behandelschema. 

Zwangerschap en borstvoeding 

Bent u zwanger of denkt u het te zijn? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot tenminste 4 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc. 

Eten en drinken 

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts. 

Wat moet u meenemen? 

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf 

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek. 

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek 

Waar moet u zich melden? 

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek 

Voordat we opnames gaan maken, krijgt u een injectie in een bloedvat in de arm. We dienen een kleine hoeveelheid radioactieve stof toe terwijl u op uw rug op de onderzoekstafel ligt. U krijgt elektroden op uw borst geplakt zodat we tijdens het onderzoek een hartfilmpje kunnen maken. Vervolgens maken we 1 of 2 foto’s die elk tot maximaal 20 minuten duren. Tijdens de opname(s) is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Duur van het onderzoek 

Dit onderzoek duurt in totaal 30 minuten (1 opname) tot 45 minuten (2 opnames). 

Na het onderzoek 

Als het onderzoek succesvol is afgerond mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag van het onderzoek komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u.  

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Er zijn geen bijwerkingen. De radioactieve stof is niet schadelijk en u plast de stof binnen 24 uur gewoon weer uit. De hoeveelheid straling is gering en vergelijkbaar met röntgenstraling. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen? 

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 24 80 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie 

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.