Patiëntenfolder

Biopsie van de borst (echogeleid)

U hebt een afspraak voor een echogeleide biopsie van de borst op de afdeling Radiologie. Deze afspraak hebt u omdat er op de borstfoto’s (mammografie) of echografie een afwijking is gezien. Uw behandelend arts heeft hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat een echogeleide biopsie van de borst inhoudt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie  

Onze zorg

Wat is Biopsie van de borst (echogeleid)?

Bij een biopsie haalt de radioloog met een naald een klein stukje weefsel (een biopt) weg. Dat gebeurt onder plaatselijke verdoving. De patholoog onderzoekt het weefsel onder de microscoop en kan zo bepalen wat er precies aan de hand is.  

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Voor de meeste onderzoeken zal u gevraagd worden het bovenlijf te ontbloten.           

Medicijnen  

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van te voren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

Let op: Meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.  

  

Eten en drinken  

U mag gewoon eten en drinken voor een biopsie.  

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziekenkostenverzekering.  

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Radiologie dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. 

Het onderzoek  

Wanneer u op de afdeling Radiologie komt, haalt de doktersassistente uit het behandelteam u op en stelt ze een paar korte vragen. U ligt tijdens het onderzoek op uw rug, waarbij de doktersassistente ervoor zorgt dat u zo comfortabel mogelijk ligt.  

De afwijking in de borst wordt in beeld gebracht met een echoapparaat. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (in opleiding). Voor een goede geleiding van de echokop brengt de radioloog wat gel aan op de huid. De arts beweegt de echokop vervolgens over de huid van de borst en/of de oksel. Als de radioloog de plek heeft gevonden waar het om gaat, desinfecteert en dekt die de huid af met steriele doeken en krijgt u een verdoving. Daarna maakt de radioloog een sneetje in de huid om daar doorheen de biopsienaald naar de juiste plek te brengen. De radioloog bepaalt hoeveel weefselmonsters (biopten) er nodig zijn. 

Soms laat de radioloog na het nemen van de biopten een marker achter, die op mammografie zichtbaar is. In dat geval worden foto’s gemaakt om de plaats van de marker te controleren. De marker kan in de borst aanwezig blijven als de uitslag van het biopt goedaardig is. 

Na het verwijderen van de naald wordt het huidwondje en de biopsieplaats goed dichtgedrukt om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te maken. Daarna krijgt u een pleister op het wondje.  

Duur van het onderzoek  

De duur van het onderzoek kan per patiënt variëren. De ingreep neemt gemiddeld 30 minuten in beslag.  

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na het onderzoek 

Wanneer u na het onderzoek pijnklachten krijgt, adviseren we u om te beginnen met 2 tabletten paracetamol van 500 mg. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag van het biopt komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u.  

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een biopsie. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een bloeduitstorting rond de plek van de punctie of een bloeding.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wist u dat? 

Uw mening over de afdeling Radiologie kunt u geven via deze link: Ervaringen met het LUMC.

Hebt u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.00 uur, 10.45-12.30 uur en 13.30-16.30 uur op telefoonnummer 071-526 20 32 of per e-mail: Radiologie-TL-admi@lumc.nl

Handige links

Meer informatie  

Hieronder vindt u een algemene voorlichtingsfilm over ‘borstkankersneldiagnostiek’ van de mammapoli. De ingreep die u zult ondergaan kan wat afwijken van de beschrijving in deze video. Deze en andere voorlichtingsfilmpjes kunt u bekijken op ons YouTube-kanaal.

Video