Patiëntenfolder

Röntgenonderzoek van de borst (mammografie)

U hebt een afspraak voor een röntgenonderzoek van de borst (mammografie) op de afdeling Radiologie. Uw behandelend arts heeft hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat een röntgenonderzoek van de borst inhoudt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie

Onze zorg

Wat is Röntgenonderzoek van de borst (mammografie)?

Bij een mammografie worden er röntgenfoto’s gemaakt van de borst. Soms is het nodig dat hierna nog aanvullend onderzoek wordt gedaan. Dat kan echografie zijn of een biopsie (punctie). Of dat voor u geldt, hoort u tijdens het onderzoek. Van biopsie bestaat een aparte informatiefolder.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding   

Het is voor u en onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Voor de meeste onderzoeken zal u gevraagd worden het bovenlijf te ontbloten.           

Smeer voor het onderzoek geen bodylotion of zinkzalf op de borsten in verband met de kwaliteit van de foto’s.  

Medicijnen   

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen. 

  

Eten en drinken   

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.    

Wat moet u meenemen?   

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziekenkostenverzekering.   

Meld bijzonderheden vooraf   

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.   

Bent u zwanger?   

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek op de afdeling Radiologie.   

Bent u verhinderd?   

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek   

Waar moet u zich melden?   

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Radiologie dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen.  

Het onderzoek   

Als u voor de eerste keer komt of als u met klachten van de borst komt, worden er eerst wat vragen gesteld. Denk daarbij aan vragen over uw klachten, eventuele borstoperaties en of u al eerder borstfoto's hebt laten maken. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze natuurlijk altijd aan de radioloog of laborant(e) stellen.  

Bij een mammografie worden 2 foto’s van elke borst gemaakt. De laborant(e) vertelt u hoe u het best voor het apparaat kunt gaan staan. Uw borst wordt op de steunplaat van het mammografieapparaat gelegd. Met behulp van een kunststofplaat wordt de borst goed aangedrukt. Hierna wordt de foto gemaakt.   

Het aandrukken van de borst kan gevoelig of zelfs pijnlijk zijn; omdat de kunststofplaat tegen de borstwand aandrukt of omdat het borstweefsel wordt samengedrukt. Dit verschilt van persoon tot persoon. Maar voor het maken van een scherpe foto is het heel belangrijk om de borst goed aan te drukken. U kunt tegen de laborant(e) zeggen hoeveel druk u kunt verdragen, zodat daar zo veel mogelijk rekening mee kan worden gehouden. Het aandrukken van de borst kan geen kwaad. Ook niet als u een knobbeltje of borstprothesen hebt. Wanneer u de ervaring hebt dat de mammografie bij u pijnlijk is, kunt u van tevoren paracetamol innemen.  

De laborant(e) kijkt samen met de radioloog of de foto’s technisch gelukt zijn en of al het weefsel is afgebeeld en goed te beoordelen is. Is dat niet het geval, dan moeten er nog één of meer aanvullende foto’s worden gemaakt. Soms worden deze gemaakt in een andere houding of met een andere plaat.  

Als u foto’s hebt laten maken voor een controleonderzoek of omdat u hormoonpreparaten gebruikt, beslist de laborant(e) of de radioloog op een later moment naar de foto’s kan kijken. In dat geval komt de laborant(e) u dit melden en kunt u naar huis.  

Als u hebt deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek of ergens anders foto’s hebt laten maken, kunnen die door ons worden opgevraagd om als vergelijking te dienen. Voor foto’s van elders vragen we u om een machtigingsformulier in te vullen.  

Duur van het onderzoek   

Een röntgenonderzoek van de borst kan per patiënt variëren van 20 tot 45 minuten.  

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u.   

Het is belangrijk dat u zich beseft dat het mammografieonderzoek een momentopname is. Mocht u enige tijd na dit onderzoek andere klachten of een toename van de klachten krijgen, aarzelt u dan niet weer naar uw arts te gaan.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen?   

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen tussen 8.30-10.00 uur, 10.45-12.30 uur en 13.30-16.30 uur op telefoonnummer 071-526 20 32 of per e-mail: Radiologie-TL-admi@lumc.nl.

Handige links

Wist u dat? 

Uw mening over de afdeling Radiologie kunt u geven via deze link: Ervaringen met het LUMC.

Meer informatie   

Hieronder vindt u een algemene voorlichtingsfilm over 'borstkankersneldiagnostiek' van de mammapoli. De ingreep die u zult ondergaan kan wat afwijken van de beschrijving in deze video. Deze en andere voorlichtingsfilmpjes kunt u bekijken op ons YouTube-kanaal

Video