Patiëntenfolder

Onderzoek van de nieren (renografie)

U hebt een afspraak voor een onderzoek van de nieren (renografie) op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie wat een renografie inhoudt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

Onze zorg

Wat is Onderzoek van de nieren (renografie)?

Dit is een onderzoek naar de doorbloeding en functie van de nieren en de afvoer van urine naar de blaas. U krijgt bij dit onderzoek een licht radioactieve stof toegediend.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren.   

Medicijnen  

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicatielijst bij uw apotheek ophalen. 

  

Zwangerschap en borstvoeding  

Bent u zwanger of denkt u het te zijn? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot tenminste 4 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.  

Eten en drinken  

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.  

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.  

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelt de verpleegafdeling uw vervoer.   

Kinderen tot en met 5 jaar hebben voor het onderzoek eerst een afspraak bij de polikliniek Kindergeneeskunde. Een gespecialiseerde verpleegkundige van deze afdeling brengt dan het infuusnaaldje in. Daarna komt u naar Nucleaire Geneeskunde. 

Het onderzoek  

U krijgt in de wachtkamer drie glazen water te drinken voordat het onderzoek begint. Na een uur wordt u opgehaald voor het onderzoek. Patiënten met een recent getransplanteerde nier worden direct opgehaald. In de onderzoekskamer neemt u plaats op de onderzoekstafel. Via een infuusnaald dienen we een kleine hoeveelheid radioactieve stof toe. Meteen daarna maken we gedurende 32 minuten opnames van uw nier(en). Het is belangrijk dat u tijdens het maken van de opnames zo stil mogelijk blijft liggen. Afhankelijk van wat uw arts, de aanvrager van het onderzoek, wil weten dienen we tijdens het onderzoek een plasmiddel toe via het infuus.   

Onderzoek bij kleine kinderen  

We doen dit onderzoek ook bij kleine kinderen. U kunt als ouders bij het hele onderzoek aanwezig zijn. Wilt u voor uw kind zelf een fles drinken of voeding meenemen?   

Duur van het onderzoek  

Dit onderzoek duurt in totaal 45 tot 90 minuten.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Als het onderzoek succesvol is afgerond mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag van het onderzoek komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact met u op en bespreekt de uitslag met u.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Er zijn geen complicaties. De radioactieve stof is niet schadelijk en u plast de stof binnen 24 uur gewoon weer uit. De hoeveelheid straling is gering en vergelijkbaar met röntgenstraling. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie   

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.