Patiëntenfolder

Biopsie van de borst (MRI geleid)

U hebt een afspraak voor een MRI-geleide biopsie van de borst op de afdeling Radiologie. Deze afspraak hebt u omdat er op de MRI van uw borst een afwijking is gezien. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat een MRI-geleide biopsie van de borst inhoudt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Radiologie.

Onze zorg

Wat is Biopsie van de borst (MRI geleid)?

Bij een biopsie haalt de radioloog met een naald een klein stukje weefsel (een biopt) weg. Dat gebeurt onder plaatselijke verdoving. De patholoog onderzoekt het weefsel onder de microscoop en kan zo bepalen wat er precies aan de hand is. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Algemeen 

 • Een MRI-scan maakt onderdeel uit van deze procedure. Daarom moet u van te voren de vragenlijst MRI-onderzoek volledig invullen. Overhandig deze vóór het onderzoek aan de radiodiagnostisch laborant(e).   

 • Let op: als u een van de vragen van het vragenformulier met ‘ja’ hebt  beantwoord, neem dan zo snel mogelijk contract op met de afdeling Radiologie (zie kopje ‘Hebt u nog vragen’). Het is mogelijk dat u dan geen MRI-onderzoek kunt ondergaan. In dit geval kan er op tijd in overleg met u en uw behandelend arts een ander onderzoek worden overwogen. 

Kleding  

Het is voor u en onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Voor de procedure krijgt u een jasje en een broek van het ziekenhuis aan. 

Medicijnen  

 • Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van te voren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

 • Let op: meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.  

Eten en drinken  

U mag gewoon eten en drinken voor een biopsie.  

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziekenkostenverzekering.  

Meld bijzonderheden vooraf  

 • Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

 • U krijgt plaatselijke verdoving toegediend in de vorm van lidocaïne met adrenaline. Heel soms blijken mensen daarvoor overgevoelig te zijn. Dat merkt u bijvoorbeeld na een tandheelkundige behandeling. Wilt u ons dit melden? Er zal dan een ander middel worden gebruikt.  

Bent u zwanger? 

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek bij de afdeling Radiologie. 

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek 

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Radiologie B dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. 

Het onderzoek  

 • Wanneer u op de afdeling Radiologie komt, haalt een medewerker (de radiodiagnostisch laborant) uit het behandelteam u op stelt een paar korte vragen. U ligt tijdens het onderzoek op uw buik, waarbij de laborant ervoor zorgt dat u zo comfortabel mogelijk ligt. Om het contrastmiddel te kunnen toedienen, krijgt u een infuus in de arm.  

 • De afwijking in de borst wordt in beeld gebracht met de MRI. Dit komt overeen met de standaard-MRI die u hebt gehad. De borst wordt vooraf met lichte druk tussen 2 plaatjes vastgezet. Na het maken van de MRI-beelden berekent de computer de precieze plek van de afwijking. Op deze plaats wordt de huid schoongemaakt (gedesinfecteerd) en vervolgens verdoofd. De radioloog bepaalt hoeveel weefselmonsters (biopten) er nodig zijn. 

 • De biopsienaald bestaat uit een holle naald. Als de naald precies op de plaats van de afwijking is geschoven, neemt de radioloog de biopten. Tijdens de procedure herhalen we ter controle van de positie een aantal keer een korte MRI-scan. Om de afwijking op dezelfde plaats te houden, is het belangrijk dat u het hele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.  

 • Na het verwijderen van de naald wordt het huidwondje en de biopsieplaats goed dichtgedrukt om de kans op nabloeding zo klein mogelijk te maken. Daarna krijgt u een pleister op het wondje.  

Duur van het onderzoek  

De duur van het onderzoek kan per patiënt variëren. De ingreep neemt gemiddeld 90 minuten in beslag, waarvan u 45 tot 60 minuten zo stil mogelijk uw buik op de onderzoekstafel moet liggen.  

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na het onderzoek 

 • Het dragen van een stevige bh na het onderzoek helpt om een nabloeding te voorkomen. Ook adviseren we om na het onderzoek de hele dag rustig aan te doen met beide armen en ook de dag na het onderzoek de arm aan de gepuncteerde kant weinig te belasten. Omdat autorijden ook een belasting is voor de armen, is het aan te raden niet zelf een auto te besturen na het onderzoek.  

 • Wanneer u na het onderzoek pijnklachten krijgt, adviseren we u om te beginnen met 2 tabletten paracetamol van 500 mg. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag van het biopt komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u.  

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een biopsie. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een bloeduitstorting rond de plek van de punctie of een bloeding.  

Contrastmiddel 

Voor dit onderzoek is gebruik van contrastvloeistof nodig. Deze vloeistof maakt sommige organen, bloedvaten of afwijkingen beter zichtbaar. De meeste mensen merken hier niets van; binnen een paar uur plast u de vloeistof weer uit. U krijgt de vloeistof tijdens het onderzoek toegediend via een infuus in de arm. In verreweg de meeste gevallen verloopt het gebruik van contrastvloeistof zonder problemen.  

Overgevoeligheid voor contrastmiddel  

Bij een klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op, waar in de meeste gevallen geen behandeling voor nodig is. Hebt u ooit zo’n reactie gehad? Meld dit dan van tevoren bij uw behandelend arts en bij de radiodiagnostisch laborant.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wist u dat? 

Uw mening over de afdeling Radiologie kunt u geven via: Deel uw ervaring

Heeft u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.00 uur, 10.45-12.30 uur en 13.30-16.30 uur via telefoonnummer 071-526 20 32 of per e-mail: Radiologie-TL-admi@lumc.nl. Zie ook: website Radiologie

Handige links

Meer informatie  

 • Hierbij een algemeen voorlichtingsfilm over ‘borstkankersneldiagnostiek’ van de mammapoli: Video

 • De ingreep die u zult ondergaan kan wat afwijken van de beschrijving in deze video. Deze en andere voorlichtingsfilmpjes kunt u bekijken op ons YouTube-kanaal