Patiëntenfolder

Bot-/wervelbiopsie

U hebt een afspraak voor een bot- of wervelbiopsie op de afdeling Radiologie. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat een biopsie inhoudt. Het kan zijn dat de ingreep bij u hier iets van afwijkt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Radiologie.  

Onze zorg

Wat is Bot-/wervelbiopsie?

Bij een biopsie haalt de radioloog met een naald een klein stukje weefsel (een biopt) uit een bot of wervel weg. Dat gebeurt onder lokale verdoving. De patholoog onderzoekt het weefsel onder de microscoop en kan zo bepalen wat er precies aan de hand is.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding 

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. (Zie ook ‘Opname/poliklinisch’) 

Opname/poliklinisch 

Voor een wervelbiopsie wordt u een dag opgenomen. Dat betekent dat u dezelfde dag weer naar huis gaat, maar dat u voor en na de ingreep op de verpleegafdeling verblijft. Naast kleding die in bed makkelijk zit, kunt u ook een ochtendjas of vest meenemen en slippers of pantoffels. Neem verder zo weinig mogelijk mee naar de afdeling behalve bijvoorbeeld wat leesmateriaal. Voor een botbiopsie wordt u niet opgenomen, u mag vrijwel meteen na de biopsie weer naar huis. 

Medicijnen 

  • Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen. 

  • Let op: meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts. 

Eten en drinken 

Voor een botbiopsie mag u gewoon eten en drinken. Voor een wervelbiopsie mag u 3 uur voor het onderzoek niet eten en drinken.  

Wat moet u meenemen? 

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. Bij ‘Opname’ leest u welke kleding u mee kunt nemen. 

Meld bijzonderheden vooraf 

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek. 

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek 

Waar moet u zich melden? 

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Radiologie dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. 

Komt u voor een wervelbiopsie? Dan meldt u zich op de verpleegafdeling, zoals van tevoren besproken met uw behandelend arts.  

Het onderzoek 

  • Een radiodiagnostisch laborant haalt u op uit de wachtkamer en neemt een paar korte vragen met u door. De laborant helpt u op de onderzoekstafel en zorgt ervoor dat u zo comfortabel mogelijk ligt. Eerst wordt er een CT-scan gemaakt. Zo kan de interventieradioloog de plek van de punctie bepalen.  

  • De radioloog dekt de plek af met een steriel laken om infecties te voorkomen en geeft u een plaatselijke verdoving. Als de verdoving is ingewerkt, neemt de radioloog met een biopsienaald een stukje weefsel weg. Dit gebeurt een paar keer, om voldoende weefsel te hebben voor een goede diagnose. Het nemen van een biopt kan ondanks de verdoving heel even pijnlijk zijn. Die pijn duurt meestal niet langer dan een paar seconden. Na het nemen van de biopten drukt de radioloog het wondje dicht en plakt het af met een pleister. 

Duur van het onderzoek 

Een bot-, of wervelbiopsie duurt gemiddeld 45 minuten. In een enkel geval kan het iets langer duren.   

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na het onderzoek 

  • U mag na een botbiopsie vrijwel meteen naar huis, tenzij er complicaties zijn. Na de wervelbiopsie moet u op de verpleegafdeling 2 uur bedrust houden. Dit is om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te houden. Ondertussen houdt de verpleegkundige op de verpleegzaal u in de gaten en meet een aantal keren uw bloeddruk, hartslag en temperatuur. Wanneer er geen complicaties zijn mag u een uur na de biopsie weer eten en drinken.

  • U wordt geadviseerd om, op de dag, na ontslag uit het ziekenhuis, zelf geen voertuig te besturen.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag van het biopt komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een bot-, of wervelbiopsie. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een infectie rond de plek van de ingreep (in minder dan 1% van de gevallen), een nabloeding of bloeduitstorting (in minder dan 2% van de gevallen) of neurologische uitval (1% van de gevallen). Wanneer u na de ingreep klachten hebt, kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Radiologie. 

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Mag ik na vertrek uit het ziekenhuis weer alles doen?  

U mag de dag na het onderzoek niet tillen. De week erna mag u geen zware lichamelijke inspanning verrichten. Na die week kunt u weer alles doen. Krijgt u thuis meer pijn of neemt de pijn na een week niet af, neem dan contact op met de huisarts of de afdeling Radiologie. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wist u dat?

Uw mening over de afdeling Radiologie kunt u geven via: Deel uw ervaring

Heeft u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.15 en 16.00 uur via telefoonnummer 071-526 24 10 of per e-mail via SecretariaatAngio-interventie@lumc.nl. Zie ook: website Radiologie

Handige links

Meer informatie  

Bekijk hieronder onze voorlichtingsfilm over biopsie: Video