Patiëntenfolder

Renografie met captopril

U hebt een afspraak voor een renografie met captopril bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

Onze zorg

Wat is Renografie met captopril?

Een renografie onderzoekt de doorbloeding en functie van de nieren, waarbij we ook kijken naar de afvoer van urine naar de blaas. Een renografie met captopril voeren we uit om te bepalen of de nierslagader vernauwd is en daardoor uw hoge bloeddruk veroorzaakt. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren.   

Medicijnen  

ACE-remmers (bloeddrukverlagende medicijnen) zijn van invloed op het onderzoek. Daarom mag u die 2 dagen niet innemen. Onder het kopje ‘Richtlijn stoppen met medicijnen’ ziet u een lijst van medicijnen die over het algemeen gestopt moeten worden. Uw behandelend arts zal u instructies geven.  

Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

Zwangerschap en borstvoeding  

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot tenminste 4 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.  

Eten en drinken  

U mag 4 uur voor het onderzoek niet eten en drinken.  

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.   

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde dient u zich nogmaals te melden. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer.   

Het onderzoek  

Voor het onderzoek begint, krijgt u 2 tabletten bloeddrukverlagend captopril. Een arts controleert de 30 minuten erna uw bloeddruk regelmatig. Na dat half uur drinkt u 3 glazen water om de urineproductie te stimuleren. Weer 30 minuten later vragen we goed uit te plassen, om vervolgens de foto’s te maken.  

Voor het maken van de foto’s ligt u op een onderzoekstafel. U krijgt een kleine hoeveelheid radioactieve toegediend via een infuus in de arm. Meteen daarna maken we gedurende 32 minuten foto’s van de nieren. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.    

Duur van het onderzoek   

Het onderzoek duurt ongeveer 120 minuten. Dit is inclusief de wachttijd. 

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Als het onderzoek succesvol is afgerond, mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie  

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Overig

Richtlijn stoppen met medicijnen    

Onderstaande medicijnlijst is een richtlijn voor de medicijnen die u 2 dagen voor het onderzoek moet stoppen. Alle overige medicijnen kunt u op de normale manier en tijd innemen. Let op: stoppen van medicijnen kan alleen na toestemming van uw eigen arts! 

ACE-remmers 

Commerciële naam 

Generieke naam 

Acupril  

Quinapril  

Acuzide  

Quinapril/Hydrochloorthiazide  

Capoten  

Captopril  

Captopril  

Captopril  

Cibacen  

Benazepril  

Co-Renitec  

Enalapril/Hydrochlorothiazide  

Coversyl  

Peridopril  

Coversyl Plus  

Peridopril/Indapamide  

Enalapril  

Enalapril  

Enalapril/Hydrochloorthiazide  

Enalapril/Hydrochloorthiazide  

Fosinopril  

Fosinopril  

Gopten  

Trandolapril  

Lisinopril  

Lisinopril  

Lisinopril/Hydrochloorthiazide  

Lisinopril/Hydrochloorthiazide  

Newace  

Fosinopril  

Novatec  

Lisinopril  

Quinapril  

Quinapril  

Quinapril/Hydrochloorthiazide  

Quinapril/Hydrochloorthiazide  

Ramipril  

Ramipril  

Ramipril/Hydrochloorthiazide  

Ramipril/Hydrochloorthiazide  

Renitec  

Enalapril  

Renitec Plus  

Enalapril/Hydrochlorothiazide  

Tarka  

Trandolapril/Verapamil  

Tritace  

Ramipril  

Tritazide  

Ramipril/Hydrochloorthiazide  

Vascase  

Cilazapril  

Zestoretic  

Lisinopril/Hydrochloorthiazide  

Zestril  

Lisinopril  

Zofil  

Zofenopril  

Angiotensine II antagonisten 

Aprovel  

Irbesartan  

Atacand  

Candesartan  

Atacand  

Cilexetil  

Cozaar  

Losartan  

Diovan  

Valsartan  

Kinzalmono  

Telmisartan  

Micardis  

Telmisartan  

Olmetec  

Olmesartan  

Olmetec  

Medoxomil  

Teveten  

Eprosartan  

ACE-remmers in combinatie met diuretica 

Aceplus  

Captopril/ hydrochloorthiazide  

Acuzide  

Quinapril/hydrochloorthiazide  

Capozide  

Captopril/ hydrochloorthiazide  

Corenitec  

Enalapril/hydrochloorthiazide  

Novazyd  

Lisinopril/hydrochloorthiazide  

Renitec plus  

Enalapril/hydrochloorthiazide  

Tritazide  

Ramipril/hydrochloorthiazide  

Vascase plus  

Cilazapril/ hydrochloorthiazide  

Zestoretic  

Lisinopril/hydrochloorthiazide