Nucleaire Geneeskunde

De sectie Nucleaire Geneeskunde houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling met behulp van open bronnen. Het diagnostische traject omvat het gehele proces van informatievoorziening aan aanvragende artsen en patiënten tot en met de afhandeling van verslagen en foto’s.

De taken gerelateerd aan de behandelingen kunnen worden onderverdeeld in poliklinische taken (controle indicatiestelling, informatie-uitwisseling, patiëntenvoorlichting, maar ook behandeling met lage dosis radioactiviteit) en klinische taken (behandeling met hoge dosis radioactiviteit).

Bij het totale zorgproces behoren enerzijds taken die gericht zijn op kwaliteitsbewaking en verbetering van het directe zorgproces. Anderzijds zijn er taken die gericht zijn op het naleven van de regelgeving en richtlijnen en het controleproces m.b.t. het omgaan met open bronnen, zoals omschreven is in het Besluit Stralingsbescherming. De inbreng van de klinisch fysicus van de sectie is hierbij van essentieel belang.

Apparatuur

De sectie beschikt over een aantal gammacamera’s die de basis vormen voor de routine patiëntenzorg. Ze worden vooral ingezet voor skeletdiagnostiek, infectie- en tumordetectie en voor de visualisatie van pathofysiologische processen in organen.

Er zijn diverse gammacamera's  beschikbaar :

 • voor de diagnostiek van o.a. longembolieën, schildklier- en nierpathologie en functioneel onderzoek van het hart.
 • voor cardiale diagnostiek, wat een belangrijke speerpunt voor wetenschappelijk onderzoek is.
 • en worden in toenemende mate ingezet voor perfusie- en receptorstudies van de hersenen.

Apparatuur

De sectie beschikt over een aantal gammacamera’s die de basis vormen voor de routine patiëntenzorg. Ze worden vooral ingezet voor skeletdiagnostiek, infectie- en tumordetectie en voor de visualisatie van pathofysiologische processen in organen.

Er zijn diverse gammacamera's  beschikbaar :

 • voor de diagnostiek van o.a. longembolieën, schildklier- en nierpathologie en functioneel onderzoek van het hart.
 • voor cardiale diagnostiek, wat een belangrijke speerpunt voor wetenschappelijk onderzoek is.
 • en worden in toenemende mate ingezet voor perfusie- en receptorstudies van de hersenen.

Alle gammacamera’s zijn geschikt voor driedimensionale diagnostiek (single photon emission computed tomography, of SPECT).

Tot slot is er een botdichtheidsmeter, wat een belangrijke bijdrage levert aan de vroegtijdige detectie van osteoporose.
De sectie heeft een B-laboratorium faciliteit, waar gewerkt wordt volgens het GMPz principe. Ontwikkelen van nieuwe radiofarmaca t.b.v. tumor- en infectiedetectie is hier één van de speerpunten.

Zie voor overige informatie Faciliteiten

Klinische zorg

De sectie is in alle facetten ingebed in de routine patiëntenzorg, waarvoor een groot aantal verschillende radiofarmaca beschikbaar zijn.

De aandachtsgebieden van de sectieleden zijn  orgaangericht en  als volgt verdeeld ;

Drs. F. Smit Nucleair geneeskundige met specifiek aandachtsgebied skelet – orthopedie – sarcomen).

Klinische zorg

De sectie is in alle facetten ingebed in de routine patiëntenzorg, waarvoor een groot aantal verschillende radiofarmaca beschikbaar zijn.

De aandachtsgebieden van de sectieleden zijn  orgaangericht en  als volgt verdeeld ;

Drs. F. Smit Nucleair geneeskundige met specifiek aandachtsgebied skelet – orthopedie – sarcomen).

Mw. Prof. Dr. L.F.de Geus-Oei (Nucleair geneeskundige met specifiek aandachtsgebied maag-darm-lever tumoren, melanomen, sarcomen).

Mw. Drs. D. D. D. Rietbergen (Nucleair geneeskundige met specifiek aandachtsgebied longoncologie en hepatocellulair carcinoom).

Hr. Dr. D. Vriens (Nucleair geneeskundige met specifiek aandachtsgebied hoofd-halstumoren en Neuro Endocriene Tumoren).

Mw. dr. L.M. Pereira Arias - Bouda (Nucleair geneeskundige met specifiek aandachtsgebied Mammacarcinoom en "Brown Adipose Tissue").

Mw. drs. R.E.L. Hezemans (Nucleair geneeskundige met specifiek aandachtsgebied Hematologie).

Mw. drs. H. Kouwenberg (Nucleair geneeskundige met specifiek aandachtsgebied Nucleaire Cardiologie).

Diagnostiek

In de diagnostiek ligt het zwaartepunt bij onderzoek van de doorbloeding, de receptoren en de vitaliteit van het hart. Inmiddels worden er voor deze indicaties rond 3000 onderzoeken per jaar gedaan.
De sectie heeft een uitgebreide expertise op het gebied van beeldvorming van endocriene en neuro-endocriene aandoeningen. Naast relatief conventionele opnamemethoden wordt er uitgebreid gebruik gemaakt van 3D technieken om kleine afwijkingen beter zichtbaar te maken en te lokaliseren.

Behandelingen

Naast de diagnostiek worden er per jaar ongeveer 250 patiënten behandeld voor uiteenlopende indicaties. Het zwaartepunt ligt hierbij op de behandelingen van schildklieraandoeningen (d.m.v. I-131 natriumjodide) en neuro-endocriene tumoren (d.m.v. I-131 MIBG).

Andere behandelingen, die de laatste jaren steeds frequenter worden uitgevoerd, zijn de radiosynoviorthesis, radioimmunotherapie vanwege het Non-Hodgkin Lymfoom en pijnpalliatie bij skeletmetastasen.

Voor behandelingen met open bronnen heeft de sectie nucleaire geneeskunde een volledig gemoderniseerde verpleegafdeling tot zijn beschikking met totaal een 5-tal bedden. Volgens een vaststaand schema is de sectie betrokken bij diverse patiëntenbesprekingen. De sectie heeft de ambitie om het bespreken van PET-scans een reguliere basis te geven om zodoende de klinische afdelingen beter van dienst te kunnen zijn.

Speciale expertise

In de sectie nucleaire geneeskunde is speciale expertise op het gebied van de diagnostiek van cardiale ziekten aanwezig.

 • De gated-SPECT studies zijn, samen met receptor- en viabilityonderzoek, een specifiek aandachtspunt.
 • De combinatie met cardiale MRI en CT moet uiteindelijk de totale beeldvorming van het hart op een hoger plan brengen.
 • Diagnostiek en behandelingen van endocriene en neuroendocriene tumoren is de afgelopen jaren in vele facetten onderzocht. In dit kader is er uitgebreide expertise en functioneert de sectie als groot referentiecentrum voor de behandeling van dergelijke aandoeningen.
 • Tot slot is er uitgebreide expertise aanwezig voor wat betreft tumordiagnostiek door middel van PET. Dit is thans een van de peilers van molecular imaging in de breedste zin. Met de aanschaf van een PET-CT scanner zal de sectie dan ook een essentiële rol gaan vervullen op dit gebied.

Speciale expertise

In de sectie nucleaire geneeskunde is speciale expertise op het gebied van de diagnostiek van cardiale ziekten aanwezig.

 • De gated-SPECT studies zijn, samen met receptor- en viabilityonderzoek, een specifiek aandachtspunt.
 • De combinatie met cardiale MRI en CT moet uiteindelijk de totale beeldvorming van het hart op een hoger plan brengen.
 • Diagnostiek en behandelingen van endocriene en neuroendocriene tumoren is de afgelopen jaren in vele facetten onderzocht. In dit kader is er uitgebreide expertise en functioneert de sectie als groot referentiecentrum voor de behandeling van dergelijke aandoeningen.
 • Tot slot is er uitgebreide expertise aanwezig voor wat betreft tumordiagnostiek door middel van PET. Dit is thans een van de peilers van molecular imaging in de breedste zin. Met de aanschaf van een PET-CT scanner zal de sectie dan ook een essentiële rol gaan vervullen op dit gebied.

Door een optimale inbedding in de afdeling radiologie is correlatie met andere technieken, waaronder MRI en CT mogelijk, waardoor er een ideale situatie ontstaat voor topreferente zorg en wetenschappelijk onderzoek.