Patiëntenfolder

Veneuze sampling

U hebt een afspraak voor een veneuze sampling op de afdeling Radiologie. In deze folder krijgt u meer informatie over wat een veneuze sampling inhoudt. Het kan zijn dat het onderzoek bij u hier iets van afwijkt. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie

Onze zorg

Wat is Veneuze sampling?

Een veneuze sampling is het afnemen van bloedmonsters (samples) op verschillende plekken in de bloedvaten. Dit gebeurt via de ader in de lies met een dun slangetje (katheter). Deze bloedmonsters worden door artsen (endocrinologen) onderzocht op afwijkingen in het hormoongehalte van het bloed. Zo kan de endocrinoloog in samenwerking met de interventieradioloog waarschijnlijk achterhalen of er bepaalde hormonen in uw lichaam te veel geproduceerd worden. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken.   

Dagopname  

Voor het onderzoek wordt u een dag opgenomen. Dat betekent dat u dezelfde dag weer naar huis gaat, maar dat u voor en na de ingreep op de verpleegafdeling bent. Naast kleding die ook in bed makkelijk zit, kunt u ook een ochtendjas of vest meenemen en slippers of pantoffels. Neem verder zo weinig mogelijk mee naar de afdeling, behalve bijvoorbeeld wat leesmateriaal.  

Medicijnen  

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

Let op: Meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.  

Eten en drinken  

U mag 3 uur voor het onderzoek niet eten en drinken.   

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. Bij ‘Dagopname’ leest u welke kleding u mee kunt nemen.  

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u zwanger?  

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek bij de afdeling Radiologie.   

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de verpleegafdeling dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen.  

Voorbereiding op de verpleegafdeling  

Een verpleegkundige ontvangt u op de verpleegafdeling en wijst u uw bed en legt u dan meteen uit wat er tijdens de opname gaat gebeuren. Uiteraard kunt u altijd bij de verpleegkundige terecht met uw vragen. Op de verpleegafdeling krijgt u een operatiejasje aan en een infuus. Ook neemt de verpleegkundige bloed af als dat nodig is en wordt uw bloeddruk, pols en temperatuur gemeten. Daarna wordt u naar de afdeling Radiologie gebracht.   

Het onderzoek  

Wanneer u op de afdeling Radiologie komt, haalt een medewerker (de radiodiagnostisch laborant) uit het behandelteam u op en stelt een paar korte vragen. U neemt plaats op de onderzoekstafel, waarbij de laborant ervoor zorgt dat u zo comfortabel mogelijk ligt. De laborant sluit u aan op de bewakingsapparatuur om zo uw bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed In de gaten te houden.  

De interventieradioloog kijkt door middel van echografie naar de liesader. Daarna desinfecteert de laborant uw lies en dekt de plek toe met een steriel laken. Dit doen we om infecties te voorkomen. De interventieradioloog geeft u een lokale verdoving. Wanneer de verdoving is ingewerkt, prikt de interventieradioloog met een dunne naald in het bloedvat in de lies. Vervolgens brengt de interventieradioloog een hol buisje (sheath) in het bloedvat, waardoor de katheters naar binnen worden geschoven. Hiermee kan de arts naar de gewenste plekken in de aderen toe.  

Het kan zijn dat de interventieradioloog graag röntgenopnames met contrastmiddel wil maken om de bloedvaten goed in kaart brengen. De interventieradioloog zal dit altijd aankondigen en u – als het nodig is – vragen uw adem even in te houden. Is de interventieradioloog op de gewenste plek in de ader, dan zal hij of zij daar een klein beetje bloed wegnemen via de katheter. De bloedmonsters neemt de endocrinoloog mee voor laboratoriumonderzoek. Wanneer het gewenste resultaat is behaald, haalt de interventieradioloog het buisje uit de liesader. Aansluitend zal de liesader worden ‘afgedrukt’ gedurende 10 minuten om de prikplek dicht te laten stollen. Hierna helpt de radiodiagnostisch laborant u terug in bed en gaat u terug naar de afdeling.  

Duur van het onderzoek  

De gemiddelde duur van een veneuze sampling is 2 uur. In een enkel geval kan het iets langer duren.   

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na het onderzoek  

Wanneer u terug bent op de afdeling, moet u 1 uur bedrust houden. Ook moet u het been waarin de liesader is aangeprikt gestrekt houden. Terug op de afdeling mag u wel weer eten en drinken. Tijdens de bedrust zal regelmatig uw hartslag, bloeddruk en de prikplaats gecontroleerd worden. De zaalarts beslist of u na de bedrust weer naar huis mag.

Houdt u er rekening mee dat u, na ontslag uit het ziekenhuis, geen voertuig mag besturen.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De uitslag van het onderzoek hoort u van uw arts als u op controle komt.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een veneuze sampling. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een bloeduitstorting rond de plek van de ingreep of een infectie. Andere complicaties die kunnen voorkomen zijn: lucht in de bloedbaan (luchtembolie) en stolselvorming in de bloedbaan.   

Contrastmiddel   

Voor dit onderzoek gebruikt de interventieradioloog jodiumhoudend contrastmiddel. Dit middel maakt bloedvaten en organen beter zichtbaar. Voor de meeste mensen is het gebruik van contrastvloeistof ongevaarlijk, binnen een paar uur plast u het weer uit. Het inspuiten kan gevoelig zijn. Ook kunt u het kort warm krijgen, of een beetje misselijk worden.   

Bij een klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op, waar in de meeste gevallen geen behandeling voor nodig is. Hebt u ooit zo’n reactie gehad? Meld dit dan van tevoren bij uw behandelend arts.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Interventieradiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.15 en 16.00 uur op telefoonnummer 071-526 24 10 of per e-mail via: SecretariaatAngio-interventie@lumc.nl.