Thorax / Cardio / Kind / Mamma radiologie

Binnen deze sectie vallen de onderdelen thorax- cardio- kinder- en mammaradiologie. De sectie houdt zich bezig met de diagnostiek van thoraxpathologie ten behoeve van een groot aantal afdelingen in het ziekenhuis.

Onderzoek en en behandelingen

 • Vrijwel elke afdeling vraagt met enige regelmaat thoraxfoto’s aan. Thoraxfoto’s vormen dan ook een substantieel onderdeel van de verrichtingen van de afdeling Radiologie. De thoraxfoto is een essentieel onderzoek bij de eerste evaluatie van patiënten met vermoeden op hart en/of longproblemen. Naast de conventionele thoraxfoto wordt ook gebruik gemaakt van Computer Tomografie (CT) en Magnetic Resonance Imaging (MRI) om het hart, de thoracale vaten en/of de longen in beeld te brengen. De indicaties voor verschillende onderzoeken zijn vastgelegd in protocollen.
 • Kinderradiologie omvat alle typen radiologisch onderzoeken die bij kinderen worden uitgevoerd.
 • Mammoradiologie betreft diagnostiek naar afwijkingen van de borsten, door middel van conventionele borstfoto’s (mammogram) of door echografisch en/of MRI onderzoek.

Klinische zorg

Thoraxfoto’s en CT vormen de basis voor de routine patiëntenzorg. Voor de dagelijkse patiëntenzorg maken de thoraxfoto’s een groot deel van de werklast uit met omstreeks 40.000 thoraxfoto’s op jaarbasis. Op indicatie wordt MRI gebruikt, vooral voor cardiale diagnostiek bij kinderen en volwassenen.

Thoracale CT wordt gebruikt voor het diagnosticeren van longpathologie (o.a. bij onduidelijke bevindingen op de thoraxfoto, voor het in kaart brengen van longtumoren en/of longmetastasen) en o.a. bij verdenking op longembolie, aorta-dissectie of kransslagaderpathologie.

Klinische zorg

Thoraxfoto’s en CT vormen de basis voor de routine patiëntenzorg. Voor de dagelijkse patiëntenzorg maken de thoraxfoto’s een groot deel van de werklast uit met omstreeks 40.000 thoraxfoto’s op jaarbasis. Op indicatie wordt MRI gebruikt, vooral voor cardiale diagnostiek bij kinderen en volwassenen.

Thoracale CT wordt gebruikt voor het diagnosticeren van longpathologie (o.a. bij onduidelijke bevindingen op de thoraxfoto, voor het in kaart brengen van longtumoren en/of longmetastasen) en o.a. bij verdenking op longembolie, aorta-dissectie of kransslagaderpathologie.

HRCT is een speciale techniek en wordt aangewend om interstitiële longaandoeningen beter zichtbaar te maken.

Besprekingen voor verschillende afdelingen worden volgens schema geleid (IC bespreking, longbespreking en interdisciplinaire besprekingen zoals de mammografiebespreking en long-thoraxchirurgie bespreking).

Apparatuur

Digitale thoraxapparatuur is beschikbaar voor de conventionele thoraxdiagnostiek. Multidetector CT is beschikbaar voor thoraxdiagnostiek. De 320-slice CT scanner wordt gebruikt voor het afbeelden van het hart en de kransslagaderen. CT wordt ook gebruikt om thoraxinterventies uit te voeren. High-resolution CT is beschikbaar voor het onderzoek naar interstitiële longziekten.

Er zijn meerdere MRI apparaten beschikbaar van verschillende magneetsterkten. MRI onderzoek van het hart en de thoracale vaten is een belangrijk speerpunt voor wetenschappelijk onderzoek en wordt ook routinematig in de patiëntenzorg gebruikt. Een 7 Tesla MRI wordt in het kader van wetenschappelijk onderzoek gebruikt voor vaatwand imaging.

Apparatuur

Digitale thoraxapparatuur is beschikbaar voor de conventionele thoraxdiagnostiek. Multidetector CT is beschikbaar voor thoraxdiagnostiek. De 320-slice CT scanner wordt gebruikt voor het afbeelden van het hart en de kransslagaderen. CT wordt ook gebruikt om thoraxinterventies uit te voeren. High-resolution CT is beschikbaar voor het onderzoek naar interstitiële longziekten.

Er zijn meerdere MRI apparaten beschikbaar van verschillende magneetsterkten. MRI onderzoek van het hart en de thoracale vaten is een belangrijk speerpunt voor wetenschappelijk onderzoek en wordt ook routinematig in de patiëntenzorg gebruikt. Een 7 Tesla MRI wordt in het kader van wetenschappelijk onderzoek gebruikt voor vaatwand imaging.

Zie voor overige informatie Faciliteiten.

Speciale expertise/speerpunten 

 • In de thoraxsectie is speciale expertise op technologisch gebied van digitale beeldopname (dr. J. Geleijns, dr. L.J.M Kroft(sectiehoofd), Dr T. Ferreira,).
 • Verder bestaat speciale expertise op gebied van
 • cardiale CT toepassingen (prof. dr. A. de Roos, dr. L.J.M. Kroft, Dr. H.J. Lamb, dr. J. Geleijns). De ontwikkeling van cardiovasculaire CT protocollen voor diagnostiek van hart- en vaatlijden, cerebrovasculaire ziekten en longembolie is een specifiek aandachtspunt.
  De cardiovasculaire MRI diagnostiek is eveneens een speerpunt, waarbij het ontwikkelen van nieuwe protocollen voor vasculaire beeldvorming (vaatwand, biologische activiteit, spectroscopie) onder de aandacht staat.
  Er is speciale expertise voor de diagnostiek van aangeboren hartafwijkingen en de follow-up van geopereerde aangeboren hart- en vaataandoeningen.
 • Op het gebied van Mammacare en Pediatrie is speciale expertise aanwezig