Patiëntenfolder

PET-CT-scan met Zr-89

U hebt besloten deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek dat als doel heeft de diagnostiek en behandeling van kanker met behulp van een PET-CT-scan te verbeteren. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt. Het precieze doel van deze PET-CT-scan staat uitgebreid beschreven in de patiënteninformatie van de studie waar het om gaat. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de arts van wie u deze folder kreeg.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

Onze zorg

Wat is PET-CT-scan met Zr-89?

Het onderzoek wordt uitgevoerd met de radioactieve stof Zirkonium gekoppeld aan een antilichaam, dat wordt opgenomen in bepaalde afwijkingen die bij uw ziekte kunnen voorkomen. Een PET-scanner neemt de straling van de radioactieve stof waar en zet deze om in beeld op de computer. In combinatie met de röntgenstraling van de CT-scanner in dit apparaat kunnen we vervolgens nauwkeurig de plaats van de Zr-89 in het lichaam in beeld brengen. 

NB De productie van Zr-89 is gecompliceerd. Het komt voor dat Zr-89 niet wordt geleverd, waardoor het onderzoek moet worden uitgesteld. Wij horen dit pas kort van tevoren en zijn dan genoodzaakt uw onderzoek te verplaatsen naar een ander tijdstip en soms zelfs naar een andere dag. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding 

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren.  

Medicijnen 

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een lijst mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen. 

Zwangerschap en borstvoeding 

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. 

Eten en drinken 

U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.   

Wat moet u meenemen? 

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.  

Meld bijzonderheden vooraf 

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek. 

Bent u verhinderd? 

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek 

Waar moet u zich melden? 

U kunt zich melden bij de receptie van het PET-CT-centrum op de begane grond. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek 

Het onderzoek bestaat uit 2 delen. Eerst krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten. Dit gaat via een infuus in de arm of hand. Het toedienen duurt maximaal 20 minuten. Daarna houden we u 60 minuten in de gaten voor eventuele bijwerkingen. Het duurt een tijdje voordat de radioactieve stof goed in het lichaam is opgenomen. Daarom maken we pas na enkele dagen opnamen. In de tussentijd mag u naar huis of terug naar de afdeling.  

Na enkele dagen maken we foto’s van het lichaam. De datum hiervoor staat in de afsprakenbrief. In de scanruimte gaat u op een smal bed liggen. Deze schuift een paar keer door de PET-CT-scanner. 

Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de opnamen is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. In sommige gevallen nemen we nog bloed af om te meten hoeveel van het radioactieve eiwit nog in het bloed aanwezig is. 

Duur van het onderzoek  

Meestal duurt de scan tussen de 30 en 60 minuten, dit is onder andere afhankelijk van hoe groot het gebied is dat afgebeeld moet worden. Hoe dat bij u is, staat in de patiënteninformatie die u los van deze folder ontvangen hebt. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

In enkele gevallen geeft de combinatie van zirkonium met een antilichaam bijwerkingen, zoals koude rillingen en koorts. Heel soms komt kortademigheid, misselijkheid, verlaagde bloeddruk, moeheid, galbulten/huiduitslag of het vasthouden van vocht voor. Deze bijwerkingen treden vooral op tijdens of vlak na de toediening. Om deze reden wordt u na de toediening 60 minuten geobserveerd. Medicijnen helpen hiertegen. In een enkel geval ontstaan de bijwerkingen later, tot 14 dagen na toediening. Neem, als u een bijwerking vermoedt of heeft, contact op met uw huisarts en/of behandelend specialist.  

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Leefregels  

Volg 7 dagen na de toediening van het Zirconium onderstaande leefregels. Zo beschermt u uzelf en de mensen om u heen tegen ongewenste gevolgen van de straling. 

Kinderen en zwangere vrouwen 

Een (ongeboren) kind is gevoeliger voor straling dan een volwassene. Houd daarom bij zwangere vrouwen en kinderen (jonger dan 10 jaar) minstens 1 meter afstand.   

Het is belangrijk dat u in deze week niet langdurig (langer dan 30 minuten) lichamelijk contact hebt met kinderen. Denk daarbij aan knuffelen en op schoot houden. 

Bezoek aan (klein) kinderen is niet bezwaarlijk, probeer dan in ieder geval 1 meter afstand te houden.

Toiletgebruik 

Het deel van de radioactieve stof verlaat het lichaam vooral via de urine. Een klein gedeelte verlaat het lichaam ook via de ontlasting. Het is daarom belangrijk om zittend te plassen (ook voor mannen) om besmetting van de toiletruimte te voorkomen. Spoel het toilet 2 keer door na elk gebruik. Was uw handen meteen daarna heel goed. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen? 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 10 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie 

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.