Patiëntenfolder

Innervatiescintigrafie van het hart

U hebt een afspraak voor een innervatiescintigrafie van het hart bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

Onze zorg

Wat is Innervatiescintigrafie van het hart?

Met een innervatiescintigrafie kunnen we zenuwbeschadigingen aan de hartspier zichtbaar maken. Dit gebeurt door middel van het radioactieve stofje I-123 MIBG en een gammacamera.  

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren.   

Medicijnen  

Een aantal medicijnen is van invloed op het onderzoek. Onder het kopje ‘Richtlijn stoppen met medicijnen’ ziet u een lijst van medicijnen die over het algemeen gestopt moeten worden. Uw behandelend arts zal u instructies geven over of u (tijdelijk) moet stoppen met bepaalde medicijnen.  

Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.  

Inname tabletten met jodiumverbinding  

Voor de scan wordt u voorbereid met Kal-tabletten. Deze beschermen de schildklier tegen het radioactieve materiaal dat tijdens het onderzoek wordt ingespoten. U moet 3 tabletten per keer 1 dag voor, de dag van en de dag na het onderzoek via de mond (oraal) innemen.   

De 3 tabletten die u een dag voor de injectie moet innemen, hebt u meegestuurd gekregen met de afsprakenbrief. De andere tabletten krijgt u op de afdeling.  

Innameschema

  • 3 tabletten op de dag voor het onderzoek  
  • 3 tabletten op de dag van het onderzoek (zie datum in afspraakbrief)  
  • 3 tabletten op de dag na het onderzoek 

Zwangerschap en borstvoeding  

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u na het onderzoek tenminste 3 weken lang de melk afkolven en wegspoelen door de wc. 

Eten en drinken  

U mag de avond voor het onderzoek vanaf 22.00 uur geen chocolade, vanille, bananen, blauwe kaas, koffie, thee of cola meer eten of drinken. Ook niet ’s morgens voor de start van het onderzoek. Overige dranken en voedsel mag wel.  

Wat moet u meenemen?  

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.   

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer.   

Het onderzoek  

Voor dit onderzoek neemt u plaats op een bed en krijgt u een infuus in uw arm. Vervolgens moet u een half uur in bed rusten. Die rust is nodig om te zorgen dat uw hart de radioactieve stof zo goed mogelijk opneemt. Na die 30 minuten krijgt u via het infuus het stofje I-123 MIBG toegediend. 15 minuten en 4 uur na de toediening maken we foto’s van het hart. Dit duurt allebei de keren ongeveer 60 minuten. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.  

Duur van het onderzoek   

Het hele onderzoek duurt ongeveer 5 uur. Dit is inclusief de wachttijd. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze in deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 tot 48 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u nog vragen?  

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via receptie_nuge@lumc.nl.

Handige links

Meer informatie  

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Overig

Richtlijn stoppen met medicijnen  

Onderstaande medicijnlijst is een richtlijn voor de tijd dat u de medicijnen moet stoppen. Alle overige medicijnen kunt u op de normale manier en tijd innemen. Let op: stoppen van medicijnen kan alleen na toestemming van uw behandelend arts!

Commerciële naam  

Staken (dagen)  

Amitriptyline  

21  

Amlodipine  

14  

Amoxapine  

21  

Chloorpromazine  

28  

Dopamine  

14  

Doxepine  

21  

Droperidol  

28  

Fenoterol  

14  

Fenylefrine  

14  

Fenylpropanolamine  

14  

Haloperidol  

28  

Imipramine  

21  

Labetalol 

21  

Loxapine  

21  

Maprotiline  

28  

Nicardipine  

14  

Nifedipine  

14  

Promethazine  

28  

Reserpine  

14  

Tramadol  

21  

Trazolone  

28  

Generieke Naam  

Staken(dagen) 

Adalat  

14  

Alprazolam / Xanax  

21  

Amlodipine  

14  

Cardene  

14  

Dehydrobenzperidol  

28  

Depryl 25  

28  

Fargan  

28  

Fenoterol  

14  

Fenylefrine  

14  

Fenylpropanolamine  

14  

Haldol  

28  

Hydrobromide  

14  

Imipramine  

21  

Largactil  

28  

Loxitane  

21  

Loxitane C  

21  

Maprotiline  

28  

Nifedipine  

14  

Norvasc  

14  

Partusisten  

14  

Phenergan  

28  

Promethazine  

28  

Promethegan  

28  

Prothiazine  

28  

Reserpine  

14  

Sarotex  

21  

Sinequan  

21  

Thorazine  

28  

Tradonal  

21  

Tramadol  

21  

Tramagetic  

21  

Tramal  

21  

Trandate  

21  

Trazodep  

28  

Trazolan  

28  

Trazonil  

28  

Trittico  

28  

Tryptizol  

21