Nederlands Commissie voor Beentumoren

U kunt bij de Commissie terecht voor consultatie over een te volgen beleid .

Deze commissie heeft als primaire taak een, (inter-) nationaal erkend, consulentschap ter medebeoordeling van patiënten met tumoren of daarop lijkende afwijkingen van het skelet.
Het archief van de Commissie, waarin inmiddels beelden van meer dan 22.500 patiënten aanwezig zijn, waarvan meer dan 15.500 histologisch onderbouwd, wordt gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden.
Het archief is ondergebracht bij de afdeling Radiologie. Op de website van de commissie staat  meer informatie over de werkwijze van de commissie en de landelijke richtlijn, diagnostiek en behandeling van beentumoren.

Commissie voor beentumoren