Research Consultancy Center

Indiening aanvraag wetenschapscommissie Radiologie

De Wetenschapscommissie Radiologie stelt zich tot doel om het gebruik van personeel, (hulp) apparatuur en onderzoekskamers ten behoeve van wetenschappelijk en projectgebonden onderzoek, in goede banen te leiden. Een project dient daarbij te passen in het beleid van de afdeling. Voordat een protocol, opgesteld volgens CME-richtlijnen, kan worden ingediend bij de Wetenschapscommissie Radiologie, dient (indien van toepassing) eerst goedkeuring van de wetenschapscommissie van de eigen afdeling van de aanvrager te worden verkregen.

Vervolgens kan contact worden opgenomen met de secretaris van de Wetenschapscommissie Radiologie (j.c.foster-dingley@lumc.nl). U ontvangt van de secretaris een link om een account aan te vragen voor de Study Management module van de Research Manager. Het administratieve proces rondom alle wetenschappelijk projecten op de afdeling wordt m.b.v. van deze module bijgehouden.

Nadat u bent ingelogd in de Research Manager, heeft u de mogelijkheid het protocol, samen met de goedkeuringsbrief van de eigen wetenschapscommissie, in de module te zetten. Daarnaast wordt u om aanvullende informatie gevraagd m.b.t. planning en financiering van het project. Indien alles compleet is, kan uw protocol worden beoordeeld door de Wetenschapscommissie Radiologie. In principe kunt u hierover binnen 6 weken bericht verwachten.