Klinische Fysica

Algemene informatieVan links naar rechts, Raoul Joemai, Dirk Zweers, Wendy Krispijn (niet meer werkzaam in de groep), Koos Geleijns, Wouter Veldkamp, Ying Lie O. Rechtsonder Paul de Bruin.

Het wetenschappelijk onderzoek van de Groep Klinische Fysica vormt de basis voor de kennis en expertise die nodig is in de groep om uitstekende kwaliteit klinisch fysische zorg, een vooraanstaande opleiding klinisch fysica, en een uitgebreid pakket aan onderwijs op het gebied van stralingsbescherming te kunnen bieden. Het onderzoek wordt internationaal gewaardeerd en richt zich op klinisch fysische aspecten van medische beeldvorming met een focus op de toepassing van röntgentechnieken en MRI. De Groep Klinische Fysica heeft een succesvol samenwerkingsverband opgebouwd met Toshiba Medical Systems op het gebied van analyse van beeldkwaliteit (human observer model, analyse van iteratieve reconstructies), metaal artefact reductie bij CT, en dosimetrie. Het internationale netwerk waarin de groep actief is omvat verder het International Atomic Energy Agency (IAEA), International Commission on Radiation measurements and Units (ICRU), de Europese Commissie (EC), en European Federation of Medical Physics (EFOMP) en de Universitat Rovira i Virgili in Tarragona, Spanje.

Aandacht van Koos Geleijns, Wouter Veldkamp en Raoul Joemai gaat in het bijzonder uit naar computer tomografie en digitale radiologie (inclusief digitale mammografie). Met het onderzoek van Ying Lie O is er een nieuwe onderzoekslijn ontwikkeld, namelijk medische besliskunde in het kader van het diagnostische proces, patiëntveiligheid (inclusief stralingsbescherming) en richtlijn ontwikkeling. Onderzoek van Paul de Bruin leidde tot het ontwikkelen van nieuwe MR technieken voor onderzoek van het bewegingsapparaat, in het bijzonder voor onderzoek van kraakbeen. Paul de Bruin is ook betrokken bij de pharmacokinetische analyse van DCE-MRI beelden in samenwerking met het NKI.

De groep levert brede onderzoeksondersteuning aan andere onderzoekers en onderzoekslijnen binnen de afdeling Radiologie.

De Groep Klinische Fysica vervult tevens een belangrijke taak op het gebied van onderwijs. Onderwijs betreft met name de landelijke cursussen stralingsbescherming die in samenwerking met de Boerhaave Commissie worden aangeboden. De Groep Klinische Fysica biedt specialistische kennis en expertise die nodig is voor deze cursussen, verzorgt deel van het onderwijs (inclusief practica), en ontwikkelt en onderhoudt het cursusmateriaal. Tevens verzorgt de groep regionaal onderwijs op het gebied van de beeldvormende technieken in samenwerking met andere academische centra en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. Tenslotte is de groep verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma van het blok ‘Radiology Medical Physics’ dat binnen een jaarlijkse cursus door de European School of Medical Physics in Frankrijk wordt aangeboden.

De groep klinische fysica ontwikkelde software op basis waarvan optimalisatie studies voor CT onderzoek kunnen worden uitgevoerd. Op basis van een klinische scan van het hart (links boven) wordt berekend wat de beeldkwaliteit is bij scans met een lagere dosis, in dit voorbeeld coronaire CT angiografie met simulaties van de beeldkwaliteit bij 50% van de dosis (rechts boven), bij 25% van de dosis (links onder), en bij 12.5% van de dosis (rechts onder).

Voormalige projecten

Informatie over gerealiseerde projecten is beschikbaar op de websites www.msct.eu (CT Safety & Efficacy0, en op www.referentieniveau.nl/ (Diagnostische Referentieniveau’s in Nederland). Er zijn twee jaarverslagen van de groep beschikbaar.

De groep klinische fysica ontwikkelde software waarmee artefacten (verstoringen) in CT beelden (deels) kunnen worden voorkomen. Op basis van bewerkingen van de ruwe data van een klinische scan van de thorax wordt de beeldkwaliteit verbeterd. De twee beelden links tonen de onbewerkte beeldkwaliteit, de twee beelden rechts illustreren de behaalde verbetering in beeldkwaliteit.

Groepsleden

 • Dr. J. Geleijns (Koos)
  • Klinisch fysicus, tevens opleider klinische fysica
  • Computed Tomography acquisition
  • Fluoroscop
  • Dosimetry and radiation protectio
  • Risk assessment
 • Dr. W.J.H. Veldkamp (Wouter)
  • Klinisch fysicus, tevens opleider klinische fysica
  • Mammography and chest radiography
  • Image quality
  • Diagnostic reference levels
 • Dr.ir. P.W. de Bruin (Paul)
  • Klinisch fysicus, tevens MRI onderzoeker
  • Musculoskeletal MRI
  • Pharmacokinetic modelling
  • Bone and cartilage perfusion with MRI
  • High field MRI
 • Dr. Ying Lie O (Ying)
  • Wiskundige, onderzoeker
  • Mathematical modelling of the diagnostic process
 • R.M.S. Joemai (Raoul), PhD student
  • Computed Tomography reconstructions
  • Medical technology assessment for Computed Tomography
 • Dr. J.E.M. Mourik (Jurgen), Klinisch fysicus in opleiding
  • Optical mammography
  • Positron Emission Tomography
  • MRI safety
 • D. Zweers (Dirk)
  • Stralingsdeskundige
  • Radiation protection and dosimetry
  • Optimization of acquisition techniques
  • Diagnostic reference levels

Afstudeerprojecten

Voor studenten (zoals fysica, informatica en elektrotechniek) worden afstudeerprojecten van enkele maanden tot een jaar bij de sectie Klinische Fysica geboden. In samenspraak met een klinisch fysicus wordt er een project gedefinieerd met als doel om met fysische technieken een klinisch probleem op te lossen. Meestal resulteren deze projecten in een wetenschappelijk artikel.

Contactpersoon: dr. Wouter Veldkamp, tel. 071-5263689

E-mail: W.J.H.Veldkamp@lumc.nl