Uitslagen en beeldmateriaal

Beveiligde beelduitwisseling afdeling Radiologie

Algemene informatie digitale beelduitwisseling

De afdeling Radiologie van het LUMC maakt het veilig digitaal delen van radiologische onderzoeken mogelijk voor patiënten en behandelaars. Deze service is kosteloos. Hierdoor is het niet langer nodig om DVD’s met daarop scans en/of röntgenfoto’s te branden en per post te versturen, en kunnen tijd en kosten worden gespaard.

LUMC is vanaf half juli 2020 (als eerste UMC) aangesloten bij het landelijke TWIIN beelduitwisselplatform. Daarmee kunnen radiologische onderzoeken uitgewisseld worden met alle andere aangesloten ziekenhuizen. In september 2020 zouden alle Nederlandse ziekenhuizen moeten zijn aangesloten. Daarnaast hebben we nog aparte verbindingen met omliggende ziekenhuizen zoals HMC en Alrijne. De afdeling radiologie van het LUMC is actief partner in het TWIIN programma, waarmee één landelijk netwerk voor databeschikbaarheid moet worden gerealiseerd. Binnenkort kunnen ook patiënten via het TWIIN portaal beelden ontvangen; tot dan blijft LUMC voor dat doel gebruik maken van een sFTP faciliteit.

De volgende routes zijn binnen het LUMC beschikbaar om veilig radiologisch beeldmateriaal en bijbehorende verslagen uit te wisselen:

  1. Voor “push” verkeer met andere ziekenhuizen en instellingen: het landelijke TWIIN netwerk.
  2. Voor “push” verkeer met Alrijne: directe PACS-PACS verbinding.
  3. Voor “pull” verkeer met HMC: binnenkort met XDS verbinding.
  4. Voor incidentele uitwisseling (bijv. beeldmateriaal naar/van patiënten of naar/van nog niet op TWIIN aangesloten behandelaar elders), via een eenmalige of permanente “link” vanuit de sFTP facilteit.

Uitwisseling via TWIIN

Doel van het programma TWIIN is het uitrollen van een landelijk dekkend systeem waardoor het versturen van DVD’s met beeldmateriaal op korte termijn niet meer nodig is. Het LUMC is als eerste UMC aangesloten bij het landelijke platform, dat officieel “TWIIN Beeld en Verslag” heet.

Dit is echter “slechts” een eerste stap. Parallel wordt namelijk gewerkt aan een landelijke “tijdlijnvoorziening”. Daarmee moet binnen 1-2 jaar elke radioloog of behandelaar in zijn eigen werkomgeving (EPD of PACS) zonder moeite alle eerdere radiologische onderzoeken van een naar hem/haar verwezen patiënt kunnen inzien (uiteraard alleen met toestemming van de patiënt). Daarmee is dan “beeldbeschikbaarheid” geregeld, en kan elke radioloog/nucleair geneeskundige of behandelaar zelf bepalen welke informatie van elders voor de beoordeling van een onderzoek of de behandeling van de patiënt relevant is.

Vooralsnog blijven we nog even afhankelijk van de door de verwijzende collega geselecteerde informatie. Maar bijvoorbeeld in een spoed-situatie zal dat niet een probleem opleveren, en kan voortaan veel sneller beeldmateriaal uitgewisseld worden en een team zich alvast voorbereiden, terwijl de met spoed overgeplaatste patiënt nog onderweg is.

Binnen het programma TWIIN werken alle relevante zorgkoepels samen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. TWIIN ontwikkelt op basis van behoeften en noodzaak, en houdt rekening met bestaande infrastructuren en oplossingen. TWIIN heeft als doel het beschikbaar stellen en/of uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners onderling en met patiënten. Dat gaat dus verder dan alleen radiologische beeldmateriaal. Motto is: de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt. Voor meer informatie zie twiin.nl.

Uitwisseling “niet via TWIIN”

Alrijne en HMC - Met Alrijne Ziekenhuis zijn we verbonden met een directe PACS-PACS verbinding: een snelle netwerkverbinding waarmee vanuit het ene systeem direct onderzoeken naar het andere systeem kunnen worden gestuurd. Met onze samenwerkingspartner HMC gaat binnenkort een systeem live, waarmee behandelaars kunnen zien wat er in het andere ziekenhuis aan radiologisch onderzoek beschikbaar is, en dat vervolgens kan worden geïmporteerd.

Patiënten - Het versturen van radiologisch onderzoek naar de patiënt wordt binnenkort ook mogelijk via TWIIN. Tot dan verloopt het proces via een eenmalige sFTP “weblink” die per email kan worden toegezonden. Via de link komt de patiënt op een beveiligde webpagina. Hier moet vervolgens nog een wachtwoord worden ingevuld. Dit wachtwoord wordt separaat via sms verstuurd. Daarna kunnen klaargezette bestanden met beeldmateriaal worden gedownload of geüpload. Link en wachtwoord worden via 2 verschillende manieren verstuurd (email en sms). Met slechts 1 van de 2 is het niet mogelijk om bij de beeldmateriaal te komen. De toegang blijft 7 dagen geldig.

Uitwisselpartners zonder TWIIN – Enkele afdelingen/ziekenhuizen met wie al regelmatig beeldmateriaal werd uitgewisseld hebben een vast sFTP account gekregen. De password-eisen zijn hetzelfde als voor toegang tot het LUMC-netwerk voor LUMC medewerkers (in moeilijkheid, lengte etc. ) en moeten iedere 3 maanden veranderd worden. Na inloggen komt men op een “eigen” webpagina waar het beeldmateriaal klaar staat. Het is niet mogelijk om een pagina van een andere afdeling te benaderen. Met de usernaam en password combinatie kan men ook met een eigen sFTP-client toegang krijgen tot de folder van dit account. Daarbinnen is een aparte folder voor “upload naar LUMC” en “download vanaf LUMC”.

Veiligheid - De sFTP server waarop beeldmateriaal staat bevindt zich binnen het LUMC domein. Dit betekent dat er geen risico bestaat dat externe partijen eigenaar worden van het beeldmateriaal. Beeldmateriaal blijft maximaal 7 dagen op de server staan. Bij het versturen van beeldmateriaal zit de volgende disclaimer:

"Via de beelduitwisselingswebsite kunt u files sturen naar en/of ontvangen van het LUMC. Deze files kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. De inhoud is alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u onbedoeld toegang heeft ontvangen tot deze website, dan verzoeken wij u per direct contact met ons op te nemen. Het is niet toegestaan om files die niet voor u bestemd zijn in te zien, te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden."

Na versturen van de beeldmateriaal is de ontvanger (patiënt c.q. extern ziekenhuis) verantwoordelijk voor het beeldmateriaal. Het LUMC kan en zal hier geen verantwoordelijkheid voor dragen.

ZIP - De bestanden die moeten worden uitgewisseld worden via het zogenaamde “zippen” ingepakt. Daardoor neemt de totale omvang af, en hoeft slechts 1 file te worden gestuurd. Er wordt ook een viewer aan toegevoegd. De bestanden kunnen worden uitgepakt met een ingebouwd unzip-programma. Op Apple kunnen de beelden bekeken worden met bijvoorbeeld het (gratis) programma Osirix Lite.

Contact met afd. Radiologie

Beeldmateriaal kan tijdens kantooruren worden opgevraagd, per telefoon op 071-5262032 of per email aan Radiologie_Binnenreceptie_RonA@lumc.nl.

U kunt met technische/praktische vragen of opmerkingen ten aanzien van digitale beelduitwisseling contact met ons opnemen door een email te sturen aan lumc-beeldmateriaaluitwisseling@lumc.nl of tijdens kantooruren te bellen met telefoonnummer: 071-5263497.

Alleen in spoedeisende gevallen kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de dienstdoende laborant Radiologie, te bereiken via de telefooncentrale van het LUMC: 071-5269111.


Ik klik op de link in de email, maar er opent geen webpagina.
Het wachtwoord uit het SMS-bericht wordt niet geaccepteerd.
Ik kan de gedownloade bestanden niet openen.
Hoe moet ik de zip-file uitpakken?
Welke internet browsers worden ondersteund ?
Moet ik de bestanden binnen een bepaalde periode downloaden ?
Hoe weet ik zeker dat ik naar een beveiligde website ga?
Kan ik de beelden bekijken met een Apple computer?