Brochures afdeling Radiologie


Waar kunt u informatie vinden over onderzoeken en behandelingen?

Folders / brochures op de LUMC website

Onze folders zijn te vinden op de algemene website van het LUMC. Kijk in deze lijst bij afdeling "Radiologie" of "Radiologie: Nucleaire Geneeskunde".

Folders e.d. op andere websites

Als u meer informatie zoekt, dan wordt u geadviseerd om één van de onderstaande websites te raadplegen:

  • Websites van de specialistenverenigingen ( NVvR of de NVNG).
  • Radiology.Info.Org waaronder informatie over radiologische onderzoeken in het Engels en Spaans.

Van wie krijgt u informatie over uw onderzoek of behandeling?

U krijgt ter voorbereiding op uw afspraak informatie van uw specialist / behandelaar. Uw specialist is namelijk wettelijk gezien de aangewezen persoon om dit te doen (Zie Informatieverstrekking door hulpverlener).
Mocht u hier toch informatie missen over het bij u uit te voeren onderzoek of behandeling, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw specialist, zodat hij u nader kan informeren.


Contact over de geboden informatie

De brochures zijn door onze afdelingsmedewerkers geschreven en worden door hen geactualiseerd indien dit volgens ons noodzakelijk is. U kunt uw opmerkingen over de folders daarom aan onze afdeling kenbaar maken.


Reageren op de folders?

De folders worden door het Directoraat Communicatie van het LUMC voor onze afdeling geplaatst op de pagina Patiënteninformatiefolders. U kunt met uw vragen bij het Patientenservicebureau terecht.