Wat doet een radioloog / nucleair geneeskundige e.a.

Radioloog

Een radioloog is een medisch specialist, die met röntgenopnames of andere onderzoekmethoden (echografie en MRI) vaststelt of een lichaamsdeel of orgaan ziek is. Daarnaast kan hij u in sommige gevallen behandelen. Dit alles doet hij in overleg met u en andere medisch specialisten (Zie Folder Interventieradioloog)Thorax opname bekijken op CEH

 

 

 

 

 

.

De radioloog wordt ondersteund door MBB'ers (Medisch beeldvormings-en bestralingsdeskundigen), (klinisch) fysici met als aandachtsgebied ioniserende straling of electromagnetische straling, door medisch technici en administratief medewerkers.

Nucleair Geneeskundige

Een nucleaire geneeskundige is een medisch specialist. Hij onderzoekt met name de functie van organen en kan u zo mogelijk behandelen door middel van radioactiviteit.
De nucleaire geneeskundige wordt ondersteund door MBB'ers met een specifiek aandachtsgebied (de medisch nucleair werker), klinisch fysicus met als aandachtsgebied Nucleaire geneeskunde en laboratorium medewerkers voor het bereiden van radiofarmaca.

 

 

Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
Richtsnoeren voor verwijzing naar beeldvormend onderzoek( Brochure EU/ stralingsbescherming 118)
Nederlandse vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie