Veel gestelde vragen Radiologie

Inhoudsopgave

Radiologie

1. Zijn Röntgenstralen gevaarlijk?

 

2. Wat is uw advies bij zwangerschap en radiologisch onderzoek of behandeling? 

 

3. Wat gebeurt er met het resultaat van mijn onderzoek?

    

4. Overgevoelig of allergisch?

 

5. Ik ben overgevoelig voor contrastmiddelen, wat nu?

 

6. Is er een "open " MRI -scanner in het LUMC? Nee!

Nucleaire Geneeskunde

7. Is de straling gevaarlijk?

 

8. Advies bij zwangerschap.

 

9. Mag ik na (toediening van een radiofarmacon) borstvoeding geven?

 

10. Is de straling gevaarlijk voor mijn omgeving?

 

11. Moet ik na het nucleair geneeskundig onderzoek nog iets bijzonders doen of laten?


Radiologie

Frequently asked questions(FAQ)

Om u zo snel en goed mogelijk te informeren treft u hierbij antwoorden aan over veelgestelde vragen die aan onze medewerkers worden gesteld.    

1. Zijn Röntgenstralen gevaarlijk?

Ja, maar de stralendosis die voor röntgenfoto's gebruikt wordt, is als het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd niet gevaarlijk. De stralendosis voor röntgenfoto's wordt zo laag mogelijk gehouden. Zo is de stralendosis voor een longonderzoek (twee foto's) 0.1mSv, of wel een twintigste deel van de natuurlijke achtergrondstraling waaraan men jaarlijks blootstaat.

2. Advies bij zwangerschap en radiologisch onderzoek of behandeling?

Wanneer u zwanger bent of denkt dat te kunnen zijn en uw arts wil u laten onderzoeken, wordt u geadviseerd om met uw arts te overleggen, welke onderzoeksmethode voor u en uw kind het minst (stralen) belastend is. Indien mogelijk kunt u overwegen om te wachten met een onderzoek of behandeling tot na de bevalling, of totdat u weet of u zwanger bent.

3. Wat gebeurt er met het resultaat van mijn onderzoek

Een radioloog bestudeert uw foto's en stelt een verslag op dat hij/zij naar uw behandelend arts stuurt. Het is de bedoeling dat u de uitslag van het onderzoek met uw behandelend arts bespreekt , omdat deze volledig van uw medische toestand op de hoogte is en ook uitslagen van eventuele andere onderzoeken kent.  

4. Overgevoelig of allergisch?

Bent u overgevoelig voor latex of andere medische hulpmiddelen en u weet niet of dat consequenties heeft, dan wordt u verzocht na te vragen of deze hulpmiddelen worden gebruikt voor het uit te voeren onderzoek of behandeling, waarvoor u een afspraak gaat maken, of waarvoor iemand voor u een afspraak heeft gemaakt.

5. Ik ben overgevoelig voor contrastmiddelen, wat nu?

U moet worden onderzocht en u weet dat u overgevoelig bent voor een contrastmiddel, maar weet niet meer voor welk. U wordt dan geadviseerd om contact op te nemen met uw behandelend arts. Hij kan dan in overleg met de radioloog bekijken of er voor u mogelijk alternatieve onderzoeksmethodes zijn.  Mochten die er niet zijn, dan kan er in overleg met u preventieve maatregelen getroffen worden afgestemd op het overgevoeligheidsprobleem om toch een onderzoek of behandeling uit te voeren.

Zie ook website Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR ) onderdeel Patiëntenvoorlichting.

6. Is er een "open " MRI -scanner in gebruik in het LUMC? Nee!
Nee, voor het uitvoeren van een MR-onderzoek met een zo genaamd "open systeem " kunt u niet in het LUMC terecht. 

Voor mensen met claustrofobie of overgewicht is een MRI-scan laten maken niet altijd zo makkelijk. Om het mogelijk te maken om toch MR-onderzoek te doen is een speciaal "open " type scanner gemaakt. Helaas kunnen niet alle onderzoeken met een “Open MRI” uitgevoerd worden. Dit hangt af van de vraag welke scanner voor het beantwoorden van uw onderzoekvraag het beste geschikt is.
De radioloog bepaalt in samenspraak met u uiteindelijk welke type MRI-scanner voor u de beste optie is. 

In Nederland kunt u voor MRI onderzoek met type scanner met een wijde tunnel terecht ("een Wide-bore")  in het Universitair Medisch Centrum Amsterdam (AMC ).  


Nucleaire Geneeskunde 

 7. Is de straling gevaarlijk?

Soms, er worden voor onderzoek slechts zeer kleine hoeveelheden radioactieve stof (radiofarmacon) gebruikt. De radioactieve stoffen (radiofarmaca) geven geen bijwerkingen. De hoeveelheid straling die u ontvangt is erg klein en vergelijkbaar met de straling die u ontvangt bij het maken van röntgenfoto's. Bij behandelingen wordt juist gebruik gemaakt van de bestralende werking van radiofarmaca. 

8. Advies bij zwangerschap en onderzoek

Als u zwanger bent of denkt dat te kunnen zijn, moet u dit vertellen vóórdat u de injectie met radioactieve stof krijgt toegediend. De stof zou eventueel bij de baby kunnen komen. Afhankelijk van het soort onderzoek wordt dan bekeken of het onderzoek wel of niet kan doorgaan

9. Mag ik borstvoeding geven na een radionucleair onderzoek of behandeling?

Sommige van de radioactieve stoffen kunnen in de moedermelk terecht komen. U moet, vóórdat u de injectie met de radioactieve stof krijgt toegediend, vertellen of u borstvoeding geeft. De nucleair geneeskundige vertelt u dan of en hoe lang het nodig is de borstvoeding te stoppen.

10. Is de straling gevaarlijk voor mijn omgeving ?

Nee, er bestaat geen gevaar voor andere mensen. De meeste stoffen die gebruikt worden zijn binnen een dag uit uw lichaam verdwenen. De hoeveelheid straling die u intussen uitzendt is ongevaarlijk voor uw omgeving.

11. Moet ik na het Nucleair geneeskundige onderzoek nog iets bijzonders doen of laten?

U kunt direct na het onderzoek weer gewoon doen wat u gewend bent. De meeste stoffen verlaten via de urine het lichaam. Het is daarom aan te bevelen om de rest van de dag wat meer te drinken dan u gewoonlijk doet. Op die manier wordt de overtollige radioactieve stof snel uit het lichaam gespoeld. U kunt bij de nucleair geneeskundige of paramedicus navragen of er nog specifieke leefregels van toepassing zijn 

Zie ook website Nederlandse Vereniging voor Nucleair Geneeskunde (NVNG) onderdeel Patiënteninformatie