Suggesties ter verbetering / klachtbehandeling (kwaliteitscontrole)

Suggesties ter verbetering

Iedere suggestie van uw kant die ons de mogelijkheid biedt om onze zorgverlening te verbeteren is welkom. U kunt uw voorstellen indienen bij onze medewerkers of via onze contactadressen. Onze afdeling streeft er namelijk naar om hoge kwaliteit te bieden, zowel in medisch-technisch opzicht, als in de zorg en aandacht voor u.

Klacht bespreken

Mocht u niet tevreden zijn over het optreden van onze medewerkers, dan wordt u verzocht dat allereerst kenbaar te maken aan die perso(o)n(en) zelf. Mocht u het niet prettig vinden om uw klacht direct te bespreken met de zorgverlener, dan kunt u uw klacht bespreken met iemand van het Patiëntenservicebureau. Zij kunnen u helpen bij het schriftelijk indienen van een klacht of suggestie ter verbetering.

Deze klachten / suggesties worden op de afdeling en op hoger ziekenhuisniveau besproken. Waar dit nodig wordt gevonden worden er maatregelen genomen ter verbetering van de zorgverlening (Zie ook Klachtenafhandeling in het LUMC).

rechten , plichten en klachtenafhandeling LUMC
Contact Radiologie
Patiëntenservicebureau