Organisatie m.b.t. patiëntenzorg

Indien u contact zoekt met een van onze medewerkers om medisch inhoudelijk af te stemmen, dan is het ons inziens voor u van belang te weten dat onze patiëntenzorg orgaangericht is georganiseerd.

 De algemene uitgangspunten voor de patiëntenzorg - de patiënt staat centraal, de dienstverlening sluit aan bij kliniek en de focus van de radioloog /nucleair geneeskundige - zijn onze redenen om zes secties orgaangericht te organiseren.

Het betreft de secties

Secties worden ondersteund door de groep Klinische Fysica en de dienst Facilitaire Zaken Radiologie.


Sectieleiding

Het sectiehoofd is verantwoordelijk voor de medische organisatie. Alle niet-medische taken van organisatorische aard zijn ondergebracht bij de functie “specialistisch laborant coördinatie”.
Sectiehoofd en specialistisch laborant coördinatie zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele en logistieke afstemming binnen de sectie, onder de operationele eindverantwoordelijkheid van de manager.

De afstemming tussen secties en administratie is gefaciliteerd door aan elke sectie één van de teamleiders van de administratie als vaste overlegpartner te koppelen.