Voorlichtingsmateriaal  afdeling Radiologie

U wordt verzocht uw patiënt vooraf te informeren over het radiologisch onderzoek of behandeling.

Hiervoor zijn o.a. brochures beschikbaar op de website van het LUMC(zie Radiologie en Radiologie / Nucleaire Geneeskunde).

 U kunt uw patiënten ook verwijzen naar :

  • Websites van de specialistenverenigingen ( NVvR of de NVNG).
  •  Radiology.Info.Org waaronder informatie over radiologische onderzoeken in het Engels en Spaans. 

Patienteninformatie in brochurevorm
Veel gestelde vragen