Veiligheid  en Kwaliteit

U mag van onze afdeling verwachten, dat wij op een zo verantwoord mogelijke manier zorg verlenen.  

 Onder verantwoorde zorgverlening verstaan wij

  • patiëntgericht, waarbij redelijkerwijs rekening wordt gehouden met zijn of haar wensen;
  • doeltreffend en doelmatig; uw patiënt wordt zo snel mogelijk en tegen de laagst mogelijke prijs geholpen;
  • van hoog niveau, d.w.z. onder andere door specialistenverenigingen erkend;
  • met zo min mogelijk risico voor uw patiënt en voor onze medewerkers, dus zo veilig mogelijk;

Kennis en kunde

Onze medewerkers zijn daarom o.a. geschoold voor hun taken en zorgen ervoor dat zij op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, zowel op medisch als technisch gebied.
Elke arts en paramedicus (zoals radiodiagnostisch laborant / medisch nucleair werker en doktersassistent) beoordeelt op basis van zijn/ haar kennis wat voor uw aanvraag de beste onderzoeksmethode of behandeling kan zijn. Zonodig wordt contact met u gezocht over vraagstelling of onderzoeksmethode.

Veiligheid

De Veiligheidscommissie van de Radiologie zorgt ervoor dat de veiligheid wordt bewaakt. Risico’s zijn in kaart gebracht en waar nodig zijn veiligheidsmaatregelen getroffen.

Te denken valt aan: het omgaan met straling en magnetisme, maar ook het voorkomen van (kruis) infecties, het veilig toedienen van medicijnen en contrastmiddelen.

Apparatuur

De apparatuur wordt regelmatig vernieuwd en door de Dienst facilitaire zaken Radiologie (technische dienst) onderhouden. Daarnaast zijn er onderhoudscontracten afgesloten met de leveranciers van apparatuur.


Kwaliteitscontrole

Het LUMC en de afdeling Radiologie voldoen aan de kwaliteitseisen van Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg ( NIAZ). De kwaliteit van zorg wordt regelmatig onderzocht door het uitvoeren van interne en externe controles (audits). Audits worden intern uitgevoerd door medewerkers van onze eigen afdeling, door medewerkers van andere afdelingen en extern door medewerkers van andere ziekenhuizen (via het NIAZ).

Daarnaast worden controles uitgevoerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de verschillende beroepsverenigingen en opleidingsinstituten. Onder andere naar aanleiding van de auditrapporten worden verbeterplannen gemaakt en uitgevoerd.

Informatie verzamelen over de zorgverlening

Om regelmatig informatie te verkrijgen over de verleende zorg en de verbetering daarvan, voert het LUMC tevredenheidenquêtes uit. Daarnaast staan wij open voor suggesties van eigen medewerkers en die van andere afdelingen.