Patiënt en zorg afdeling Radiologie

U wilt een afspraak maken met de afdeling Radiologie van het LUMC?

Dat kan op verschillende manieren:
  • uw huisarts verwijst u door via  Zorgdomein;
  • soms regelt een arts van een ander ziekenhuis een afspraak voor u bij het LUMC. 
  • soms regelt een arts van het LUMC (polikliniek) een afspraak voor u bij onze afdeling.

Voordat u zich laat onderzoeken of behandelen.

Wanneer u zich meldt op de afdeling Radiologie, gaan wij ervan uit dat uw huisarts of verwijzend specialist u algemene informatie over een onderzoek/behandeling heeft gegeven. Mocht u op dat moment nog vragen hebben, is het altijd mogelijk aanvullende informatie te krijgen via informatiefolders of via onze medewerkers (contact).

SMS-service

De afdeling werkt met SMS-service, 4 dagen vóór een afspraak kunt u een afspraakherinnering krijgen. Als u zo’n herinnering wilt, geef dan bij uw inschrijving een 06-nummer op.

Meer tijd nodig?

Heeft u vanwege een fysieke / lichamelijke beperking of om andere redenen, meer tijd nodig voor uw afspraak of onderzoek? Zeg dit er dan bij als u de afspraak maakt. Wij houden hier rekening mee.

Inzage in beelden  

Wilt u de bij u vervaardigde beelden zelf thuis bekijken, dan kunt u daarvoor een DVD (tegen betaling) of een digitale toegang aanvragen. 

Afspraak verzetten

Wilt u een afspraak verzetten of afzeggen, doe dit dan zo snel mogelijk. Neem contact op met de polikliniek, telefonisch of via het patiëntportaal. Het LUMC kan dan weer andere patiënten helpen. Zo gaat geen spreekuurtijd verloren. 

Waarin zijn we gespecialiseerd?

Als afdeling van een Universitair Medisch Centrum richt de radiologie zich vooral op onderzoeken en behandelingen waarvoor extra (wetenschappelijke) kennis nodig is, vergeleken met algemene ziekenhuizen. In het LUMC doet de afdeling vooral onderzoek naar en behandeling van:

  • Hart- en vaatziekten
  • Aandoeningen van het hoofd en de hals
  • Bottumoren
  • Schildklieraandoeningen en neuro-endocriene tumoren (dit zijn tumoren die ontstaan uit cellen die hormonen produceren). 

Radiologie als opleidingscentrum

Het LUMC leidt o.a. artsen op tot radioloog / nucleair geneeskundige, samen met ziekenhuizen in de omgeving. Daarom kunt u ook onderzocht en/of behandeld worden door artsen in opleiding. De kwaliteit van deze opleiding wordt gegarandeerd door de Koninklijke Nederlandse Specialisten Vereniging.

Onderzoek keuze en voorlichting
Patientenfolders
Rechten, plichten en klachtbehandeling
Onderwijs en opleiding