Beeldverwerkingstage

Voor duidelijk omschreven beeldverwerkings(deel)problemen geeft het LKEB  de mogelijkheid aan HBO studenten om een stage te lopen. Het gaat daarbij vooral om het implementeren van bepaalde beeldverwerkings-algoritmen, waarvan uit de literatuur bekend is dat zij veelbelovende resultaten kunnen geven.

Zie voor beschikbare projecten: LKEB projecten