Humanity, W&N en SW

Leiden Institute for Brain and Cognition

Het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC) is een interfacultair centrum voor interdisciplinair onderzoek naar hersenen en cognitie. Het LIBC verzorgt colloquia en meerdere cursussen bestemd voor onderzoekers en studenten met als onderwerp fMRI, EEG recordings en data analyse. Binnen het LIBC zijn er verschillende mogelijkheden voor een stage.

Zie voor verdere informatie en contact de homepagina: www.libc-leiden.nl