Geneeskunde

Radiologie (inclusief Nucleaire geneeskunde) keuzeonderwijs voor geneeskunde studenten en coassistenten

Het is mogelijk tijdens de opleiding geneeskunde een indruk te krijgen van het vak Radiologie.

  • Tijdens de coschappen kan dit in de vorm van een keuze coschap of een semiarts stage . Het verschil tussen een semiarts stage en een keuzecoschap is dat de semiarts functioneert als jongste assistent en dat het keuzecoschap een soort snuffel stage is.
    Hierbij is het mogelijk deze stages in een ander ziekenhuis te volgen met een Leidse coördinator als begeleider.
  • Er is de mogelijkheid een wetenschapsstage te volgen op de afdeling Radiologie.
  • Als je als student geïnteresseerd bent in de Radiologie is er de mogelijkheid mee te lopen op de afdeling en het Half Minor "Biomedical Imaging" te volgen. 
  • StartpuntRadiologie is een radiologisch onderwijswebsite speciaal voor medische studenten en coassistenten. Op de website wordt op een begrijpelijke en leuke manier uitgelegd hoe je foto's & scans moet beoordelen. De educatieve colleges worden verzorgd door Annelies van der Plas (arts-assistent in opleiding tot radioloog, LUMC) in samenwerking met de afdeling Radiologie van het LUMC. De website is vrij toegankelijk en inloggen/registeren is niet nodig. De Engelse versie van StartpuntRadiologie heet StartRadiology.

Keuze coschap radiologie

De stage duurt meestal 5 weken. De afdeling Radiologie kent een orgaangerichte werkwijze en is in 6 secties onderverdeeld. De coassistent loopt in de meeste gevallen gedurende 5 weken, 1 week mee op een sectie. De coassistent zal niet zelf kunnen dicteren maar krijgt wel de bevoegdheid om zelfstandig onderzoeken te bekijken en vervolgens te bespreking met een staflid. Gedurende de 5 weken zal hij een goed beeld krijgen van de gehele breedte van het vak Radiologie. Op de werkvloer is voldoende literatuur aanwezig.

Semiarts stage

Deze stage duurt ongeveer 16 weken en de inhoud wordt in overleg met de co-assistent vastgesteld. Tijdens de stage maakt de semiarts kennis met alle facetten van de Radiologie en zal hij dezelfde werkzaamheden verrichten als een arts in opleiding tot specialist (AIOS), waaronder het beoordelen van radiologische beelden en rapportage, onder supervisie van een radioloog.
De semiarts stage bestaat uit 2 delen van elk 8 weken, waarbij de semiarts de kans krijgt zich te verdiepen in de diverse modaliteiten binnen de gekozen secties.
Ook het participeren in het onderwijsschema van de AIOS (“Heilig Uur”) en meegaan naar besprekingen behoort tot het taakgebied van de semiarts. Evaluatie vindt na elk van de 2 deelstages plaats door de vaste semiarts begeleider. 

Voor meer informatie stuur een e-mail naar: Mw. Dr. R. van den Boom (radioloog en onderwijscoördinator).
E-mail: R.van_den_Boom@Lumc.nl

Wetenschapsstage

Binnen de radiologie zijn er verschillende onderzoekslijnen waarbinnen een coassistent kan participeren. O.a. op het gebied van de neuroradiologie en cardiologie maar ook van de musculoskeletale radiologie.

Voor meer informatie stuur een e-mail naar: naar: dr. I. Ronen I.Ronen@lumc.nl

Algemeen coassistentschap (ALCO)

Tijdens het ALCO worden co-assistenten getraind in het zelf interpreteren van een aantal veel voorkomende radiologische onderzoeken (bijv. thorax, buikoverzichtsfoto) en te leren om gericht indicaties te stellen voor geavanceerd radiologisch onderzoek (bijv. CT, MRI).

Facultatief kun je (dit geldt ook voor studenten geneeskunde met belangstelling voor de radiologie):

  1. “Heilig uur” bijwonen. Hier wordt elke middag (behalve vrijdag) casuïstiek besproken, die leerzaam is voor radiologische assistenten.
  2. Ochtendrapport van Interne Geneeskunde bijwonen, bijna elke ochtend 8.30 uur.
  3. Meelopen op de afdeling (traumatologie, thorax, orthopedie, neurologie, interventie/angiografie, CT, MRI, etc.).

In onderling overleg kan een geschikte stage op de afdeling worden geregeld.

Voor meer informatie stuur een e-mail naar: Mw. Dr. R. van den Boom (radioloog en onderwijscoördinator).
E-mail: R.van_den_Boom@Lumc.nl

 Half Minor "Biomedical Imaging"

Zie: Biomedical Imaging