Medische Carrière Dag

Op deze dag, georganiseerd door de Medische Faculteit Leidse Studenten (MFLS), krijgen geneeskunde studenten en co-assistenten de mogelijkheid zich te oriënteren op de carrièremogelijkheden na het artsexamen. De dag bestaat uit een aantal parallelsessies, een informatiemarkt en een borrel.
De afdeling Radiologie heeft een stand op de informatiemarkt.