Ouderdag

Elk jaar organiseren eerstejaars studenten Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde van de Medische Faculteit Leidse Studenten (MFLS) een ouderdag, waarop ouders kunnen zien waar hun kinderen mee bezig zijn. Hieraan neemt de afdeling Radiologie deel, d.m.v. een presentatie, gehouden door AIO’ s, waarin de studenten en hun ouders wordt uitgelegd wat de radiologie inhoudt. Daarnaast worden ze over de afdeling rondgeleid.