Contact

Contact / Openingstijden afdeling Radiologie

Informatie voor de patiënt

Buiten kantooruren kunt u de dienstdoende arts / radioloog bereiken via de telefooncentrale van het LUMC Telefoonnummer 071 - 5269111.

Binnen kantooruren (08.00-17.00 uur) kunt u als patiënt de afdeling Radiologie telefonisch bereiken via onze receptionisten.

 • Radiologie A, tweede verdieping, afsprakenburo K2-P. 
  Telefoonnummer 071-5262032  / e-mail: Radiologie-Tl-Admi@Lumc.nl
 • Radiologie B, vierde verdieping, receptie K4-P.
  Telefoonnummer 071-5261840  / e-mail: Radiologie-Tl-Admi@Lumc.nl
 • Nucleaire Geneeskunde, tweede verdieping, receptie  C2-P.
  Telefoonnummer 071-5263480  / e-mail: Nuge_receptie@lumc.nl 
  Let op: voor deze locatie gelden afwijkende kantooruren (08.30-10.30 uur) en (13.30-16.00 uur)

Informatie voor verwijzers

Binnen kantooruren (08.00-17.00 uur) kunt u de administratie van de afdeling Radiologie telefonisch bereiken via Telefoonnummer 071-5262032.

U kunt afspraken maken voor onderstaande onderzoeken of behandelingen:

 • Angio- en neuro-interventies
071-5262410
 • Echografie
 • Maag-darm onderzoek
 • Mammografie
 • Orthopaedie/ musculo skelettaal onderzoek
 • Thoraxopnamen
 • en ander conventioneel onderzoek aan te vragen door de huisartsen

071-5262032

 • CT onderzoek
 • MRI onderzoek

071-5261840

 • Nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling

071-5263480

Zie ook Verwijzers en Zorgverleners

Contact over Onderwijs en Research

Stafsecretariaat: StafsecretariaatRadiologie@Lumc.nl 

Informatie over werken bij.