Division of Image Processing

Algemene Informatie

De groep Medische Beeldverwerking, ook wel bekend als het Laboratorium voor Klinische en Experimentele Beeldverwerking (LKEB) (hoofd Prof. Dr. Ir. Boudewijn P.F. Lelieveldt) is een researchgroep binnen de afdeling Radiologie.

In grote lijnen is het onderzoek naar en de implementatie en validatie van beeldverwerkingsmethoden het doel van deze groep. Deze methoden maken het mogelijk om structuren in medische beelden objectief en reproduceerbaar te beoordelen, door gebruik te maken van automatische segmentatietechnieken, waarbij een formeel softwareontwikkelingsproces (SDP) wordt gevolgd.

De groep bestaat uit in totaal vijf secties, te weten:

IVUSCTAMI

Vascular and Molecular Imaging

Sectieleider : Dr. Ir. Jouke Dijkstra

CardioVascular MRI

Magnetic Resonance Imaging

Sectieleider: Dr Ir. Rob J. van der Geest


Imaging Genetics

Sectieleider: Prof. Dr. Ir. Boudewijn P.F. Lelieveldt

Orthopaedics&Pulmonology

Pulmonary, Musculoskeletal & Ophthalmologic Imaging

Sectieleider: Dr. Berend C. Stoel

Beeld Registratie

Sectieleider: Dr.Ir. Marius Staring

"Core Competence" van het LKEB

  • De vertaling van een medisch afbeeldingsprobleem naar een praktische, klinisch toepasbare technische oplossing.
  • De ontwikkeling van wetenschappelijk innovatieve automatische analyse methoden (segmentatie, kwantificering, classificatie) van medische beelden.
  • Ontwikkeling van "arts-vriendelijke" user-interfaces en visualisatie- gereedschappen.
  • Uitgebreide klinische validatie, bèta testen en wetenschappelijke publicaties.

Industriële Contacten

Het LKEB is nauw verbonden met twee bedrijven, te weten: Medis medical imaging systems bv en BioClinica Inc. Zoals LKEB is gespecialiseerd in het Onderzoek  van medische beeldverwerkings toepassingen, zo is Medis gespecialiseerd in de verdere Ontwikkeling van dergelijk onderzoek tot analytische software pakketten, die over de hele wereld gedistribueerd en ondersteund kunnen worden, en is Bio-Clinica gespecialiseerd in de Toepassing van deze technieken in klinische trials. Hoewel deze drie entiteiten onafhankelijk van elkaar zijn, vormen ze samen een sterk Applicatie Centrum voor de toepassing van medische beeldanalyse.

Daarnaast is het LKEB verbonden aan het Nederlands Forum voor Biomedische Beeldvorming (Netherlands Forum for Biomedical Imaging, NFBI), voor het organiseren van symposia, workshops en cursussen over biomedische beeldverwerking, en het stimuleren van samenwerking tussen experts in beeldanalyse, artsen en industrie.

Contact

Meer informatie kan verkregen worden bij:

Prof. dr ir Boudewijn P.F. Lelieveldt, Hoofd van het LKEB
Secretariaat, Anna-Carien van der Plas: 071 526 3935
Afdeling Radiologie
Leids Universitair Medisch Centrum
Postbus 9600
2300 RC Leiden
E-mail: B.P.F.Lelieveldt@lumc.nl