Klinische Fysica opleiding afdeling Radiologie

Opleiding tot klinisch fysicus

De afdeling Radiologie van het LUMC is erkend als opleidingsinstituut voor het specialisme klinische fysica radiologie. De opleidingsduur bedraagt vier jaar en deze wordt grotendeels doorgebracht op de afdeling radiologie van het LUMC. Het is gebruikelijk dat de klinisch fysicus een stage van zo’n half jaar in een perifeer ziekenhuis loopt. Tijdens de opleiding ligt de nadruk op de goed omschreven taken van de klinisch fysicus radiologie op het gebied van technisch functioneel beheer van de beeldvormende apparatuur en op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de medische beeldvorming. Toegepast klinisch fysisch onderzoek is een belangrijk aspect van de opleiding.

Als U voor de opleiding wordt aangenomen gaat U een opleiding volgen voor registratie als klinisch fysicus binnen het werkterrein Radiologie, volgens de voorwaarden van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus. Veel werkzaamheden worden uitgevoerd samen met medisch specialisten, technici, laboranten, fysici, en onderzoekers. 

De groep klinische fysica is onderdeel van de afdeling radiologie en telt momenteel 10 medewerkers waaronder 5 klinisch fysici en twee klinisch fysici in opleiding. De groep is verantwoordelijk voor fysische aspecten van de patiëntenzorg op de afdeling Radiologie, verricht onderzoek en verzorgt onderwijs. Aandachtspunten binnen de groep klinische fysica zijn bijvoorbeeld computer tomografie, MRI, digitale radiologie en stralingsbescherming. De klinisch fysici radiologie in opleiding werken met de meest moderne beeldvormende apparatuur, waaronder een 7 tesla MRI scanner, PET-CT en een 320 kanaals CT scanner.

Binnen de opleiding werken wij samen met de internationaal hoog aangeschreven onderzoekgroepen zoals het C.J. Gorter Centrum  (prof. Andrew Webb en dr. Thijs van Osch) en Interventional Molecular Imaging (Fijs van Leeuwen).

De opleider is dr. Wouter J.H. Veldkamp, de plaatsvervangend opleider is dr. Floris.H.P. van Velden.

Op dit moment zijn bij ons in opleiding, Mariska Damen en Nick de Jong.

De co-opleiders zijn Vincent Verhoeven in de RDGG (Delft) en Niels Braakman (MCH, Den Haag).

Meer informatie over de opleiding kunt vinden op de OKF website:  www.stichtingokf.nll

Opleidingsplaatsen worden aangekondigd op de website van de NVKF www.nvkf.nl/

Elders op de website van het LUMC vindt u meer informatie over de groep klinisch fysica radiologie, bijvoorbeeld de klinisch fysisch werk, het onderzoek, en mogelijkheid voor stages en afstudeerprojecten.