Longziekten

Het specialisme Longziekten houdt zich bezig met aandoeningen van de luchtwegen en de longen. Longartsen behandelen onder meer patiënten met (allergisch) astma, COPD en longkanker.