Longziekten

Het specialisme longziekten houdt zich bezig met aandoeningen van de luchtwegen en de longen. We behandelen alle ziektes van de longen, maar zijn gespecialiseerd in de behandeling van longkanker, interstitiële longziekten en ernstig longemfyseem.