Patiëntenfolder

Percutane coronaire interventie +/- Stent implantatie

Bij u is door middel van een hartkatheterisatie vastgesteld dat er sprake is van 1 of meerdere vernauwingen in uw kransslagaders. Naar aanleiding hiervan is door uw cardioloog (na overleg met de hartchirurg en de interventiecardioloog) besloten dat u in aanmerking komt voor een PCI (“Dotter”) procedure.

Deze folder is opgesteld door de afdeling(en) Hartziekten.

Onze zorg

Wat is Percutane coronaire interventie +/- Stent implantatie?

Tijdens deze procedure zal met behulp van een ballon de vernauwing worden 

opgerekt. Hierdoor zullen uw klachten waarschijnlijk afnemen. In de meeste gevallen 

wordt er bij u ook een stent geïmplanteerd tijdens deze PCI procedure. Een stent is een metalen structuur (“pennenveertje”) die met behulp van een ballon in de kransslager kan worden geplaatst. De risico’s van een stent implantatie procedure zijn vergelijkbaar met die van een gewone PCI procedure.

Het onderzoek / de behandeling

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Onmiddellijk na de PCI procedure bestaat er een licht verhoogde kans op een bloeding in de pols of lies omdat u tijdens de procedure wat meer antistollingsmiddelen krijgt. Daarnaast bestaat er na plaatsing van een stent een verhoogde kans op het ontstaan van een stolsel in de stent. Dit risico is het grootst gedurende de eerste maand na de procedure. 

Om dit risico te beperken krijgt u meestal naast uw huidige antistollingsmedicijn (bijvoorbeeld Ascal, Acetylsalicylzuur, Carbasalaatcalcium) 

een van de volgende middelen: clopidogrel, prasugrel of ticagrelor (respectievelijke merknamen: PLAVIX, Grepid, EFIENT en BRILIQUE); voor enige tijd voorgeschreven. 

Aangezien een stolsel in een stent een zeer ernstige complicatie is die dodelijk kan zijn is het van groot belang dat u de voorgeschreven medicijnen nauwgezet inneemt! 

Clopidogrel, prasugrel en ticagrelor zijn in Nederland geregistreerde geneesmiddelen. Ze zijn zeer effectief (zoals uit meerdere grote studies is gebleken) in het voorkomen van stolsels na een stent procedure. Voor de 

vergoeding van Ticagrelor is naast een recept, een extra artsenverklaring nodig, om te voorkomen dat u de kosten van deze middelen zelf moet betalen. Deze verklaring is bijgevoegd voor uw apotheek. Voor vragen over de vergoeding verzoeken wij u contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u daarmee terecht bij uw behandelend cardioloog. Mocht nog vragen hebben dan kunt u die natuurlijk stellen. 

Algemene informatie kunt u vinden op: www.hartcentrum.nl