Patiëntenfolder

Patent foramen ovale (PFO): opening tussen de boezems van het hart

Een Patent Foramen Ovale (PFO) is een opening tussen de hartboezems die na de geboorte niet is afgesloten met een flapje. Dit komt voor bij 1 op de 4 volwassenen. Het LUMC is een regionaal verwijscentrum voor de beoordeling en behandeling van een PFO. Of het sluiten van het PFO bij u zinvol is ter voorkoming van een beroerte wordt zorgvuldig binnen een multidisciplinair team bepaald. Dit team bestaat uit een neuroloog, neuro-radioloog, interventiecardioloog en soms een vasculair internist. Is er een gunstig resultaat voor uw gezondheid te verwachten van een PFO sluiting, dan kan dit in de meeste gevallen minimaal invasief via een katheter behandeling.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Hartziekten en Neurologie.

Onze zorg

Wat is Patent foramen ovale (PFO): opening tussen de boezems van het hart?

Bij een PFO is de opening die tussen de boezems van het hart bestaat tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder, na de geboorte niet gesloten. Dit kan problemen veroorzaken door het laten passeren van bloedstolsels en zuurstofrijkbloed.

Verschijnselen

De meeste mensen met een PFO ervaren geen symptomen. In die gevallen hoef je ook niets aan het PFO te doen. In sommige gevallen kan het leiden tot een beroerte (herseninfarct of TIA).

Oorzaak

Voor de geboorte is het nog niet nodig om zelf te ademen, daarom bestaan er in het hart  verschillende omleidingen en openingen die na de geboorte gesloten worden. Bij een PFO is de opening tussen de hartboezems na de geboorte niet afgesloten. Dit komt voor bij 1 op de 4 volwassenen.

Waarom u bij ons in goede handen bent

Het LUMC is in de regio het verwijscentrum voor PFO sluiting waarbij wij een multidisciplinaire aanpak bieden. Experts op het gebied van neurologie, radiologie en interventiecardiologie werken samen om de juiste behandeloptie voor de individuele patiënt te bepalen. We zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van katheter sluitingstechnieken voor PFO, een minimaal invasieve procedure waarbij gebruik gemaakt wordt van intracardiale echo via de lies (soort camera), wat minder invasief is dan de slokdarm echo om het PFO in beeld te brengen en te kunnen sluiten. Bovendien minimaliseren we het gebruik van röntgenstraling, wat belangrijk is bij de behandeling van jonge patiënten.

Diagnose

Tijdens uw diagnoseproces zult u verschillende specialisten ontmoeten, zoals een neuroloog, en een (interventie)cardioloog. Is bij u  een PFO vastgesteld, dan kan uw behandelaar u voor beoordeling bij het LUMC aanmelden. Elke patiënt die wordt aangemeld wordt eerst kort besproken tussen de neuroloog, cardioloog en soms ook een radioloog. Indien op basis hiervan het sluiten van het PFO een optie is zal u eerst gezien worden door de neuroloog op de polikliniek. Deze neemt met u uw ziektegeschiedenis en het aanvullende onderzoek door om te bepalen of de doorgemaakte beroerte te maken kan hebben met het PFO of niet. Meestal zijn de onderzoeken zoals een holteronderzoek, echo van het hart of beeldvorming van de hersenen, al in uw eigen ziekenhuis verricht. Wij zullen alles dan opvragen en beoordelen. U hoeft de onderzoeken dan niet opnieuw te ondergaan. Soms moet er nog een aanvullend onderzoek worden verricht. Nadat de neuroloog u heeft gezien wordt u besproken in een multidisciplinaire bespreking. Als u in aanmerking komt voor een PFO sluiting, dan neemt de interventiecardioloog contact met u op om alles over de behandeling met u door te nemen.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van de onderzoeken zal worden beoordeeld door uw behandelteam. Zij zullen de resultaten met u bespreken en de diagnose van PFO bevestigen of uitsluiten. Daarnaast zal besproken worden of sluiten van het PFO zinvol is.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Het PFO (de opening tussen de boezems) kan in de meeste gevallen gesloten worden via een katheter behandeling via de lies. Deze procedure wordt uitgevoerd door interventiecardiologen. Tijdens de procedure wordt een katheter (dunne buis) via de lies ingebracht en naar het hart geleid. Een speciaal apparaat, zoals een occluder, wordt gebruikt om de opening te sluiten en zo bloedstolsels en zuurstofrijk bloed te voorkomen dat de opening passeert.

Hoe kunt u zich op de behandeling voorbereiden?

Voorafgaand aan de behandeling zal uw behandelteam u instructies geven over hoe u zich moet voorbereiden. Dit kan onder meer het stoppen met bepaalde medicatie omvatten en vasten voor de procedure. Volg deze instructies nauwkeurig op en zorg ervoor dat u alle vragen en zorgen met uw zorgteam bespreekt.

Wat is de prognose?

Na een succesvolle sluiting van het PFO is het de verwachting dat er geen beroertes meer optreden door het PFO. Het LUMC blijft zich ook inzetten voor onderzoek om de prognose van PFO verder te verbeteren.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Hoewel de katheter sluitingstechniek over het algemeen veilig is, kunnen er enkele risico's en bijwerkingen zijn, zoals bloedingen, infectie, hartritmestoornissen of reacties op de gebruikte materialen. Uw behandelteam zal u uitgebreid informeren over mogelijke complicaties en risico's die specifiek zijn voor uw situatie.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Als er klinische onderzoeken beschikbaar zijn, zal uw behandelteam dit met u bespreken en u informeren over de mogelijkheid om deel te nemen. Dit kan u de kans bieden om bij te dragen aan de vooruitgang van de behandeling van PFO.

Nazorg

Na de behandeling zorgen wij voor specifieke nazorg om uw herstel te bevorderen en eventuele zorgen te adresseren.

Welke specifieke nazorg kunnen we bieden bij deze aandoening?

Ons behandelteam zal u opvolgen na de procedure en zorgen voor passende nazorg. U krijgt informatie en instructies met betrekking tot uw herstel, medicatie en eventuele beperkingen of activiteiten die u moet vermijden gedurende een bepaalde periode. We zijn er om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen tijdens uw herstelproces.

Waar moet u op letten na uw behandeling?

Na de behandeling is het belangrijk om te luisteren naar uw lichaam en eventuele veranderingen of symptomen in de gaten te houden. Neem contact op met uw behandelteam als u zich zorgen maakt over uw herstel of als u nieuwe symptomen ervaart.

Contact bij problemen na uw behandeling

Als u problemen ervaart na uw behandeling, zoals onverklaarbare pijn, kortademigheid, hartkloppingen of andere zorgwekkende symptomen, neem dan direct contact op met uw behandelteam. Zij staan voor u klaar om u te helpen en eventuele complicaties te beoordelen.

Behandelteam

Behandelteam

Het behandelteam dat u kunt tegenkomen tijdens uw zorgtraject omvat een neuroloog (dr. Kruyt), een interventiecardioloog (dr. van der Kley, dr. Montero en/of dr. Al Amri) en de verpleegkundigen van de afdeling hartziekten en hartcatheterisatie. Omdat u in een academisch ziekenhuis bent zult u soms op de polikliniek een neuroloog of cardioloog in opleiding zien onder supervisie van een van de specialisten. Deze specialisten werken nauw samen om de beste zorgbeslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat u de meest geschikte behandeling ontvangt. De PFO sluiting gebeurt altijd door een gespecialiseerd interventiecardioloog.

Van links naar rechts: dr. Van der Kley (interventiecardioloog), dr. Montero (interventiecardioloog), dr. Al Amri (interventiecardioloog), dr. Kruyt (neuroloog), dr. van Es (neuro-radioloog)

Ons onderzoek

Aan welke studies kan je meedoen?

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan klinische onderzoeken of studies dan kan uw behandelend arts u informeren over eventuele klinische onderzoeken waar u mogelijk aan kunt deelnemen en de voordelen en risico's die daarmee gepaard gaan.

Meer informatie

Contact

Voor meer informatie over de diagnose en behandeling van PFO kunt u contact opnemen met de betrokken poliklinieken van het LUMC.


Polikliniek neurologie:

T: 071-5262111

E: polineurologie@lumc.nl


Polikliniek cardiologie:

T: 071-5263714

E: hartpoli@lumc.nl


Planningssecretariaat cardiologie (voor verwijzers) via Hartcentrum@lumc.nl

Links

Overig

Mocht u nog andere vragen hebben, staan wij altijd klaar om u te helpen.