Patiëntenfolder

Microvasculaire dysfunctie (vrouwenhart)

Microvasculaire dysfunctie (aandoening van de kleine bloedvaatjes van het hart) en coronairspasme (tijdelijk samenknijpen van een kransslagader) kunnen klachten geven die passen bij doorbloedingsproblemen van het hart. Dit komt vaker voor bij vrouwen (ook wel “vrouwenhart” of ANOCA/INOCA genoemd), maar kan ook zeker bij mannen voorkomen.Coronaire microvasculaire dysfunctie en coronairspasme kunnen worden opgespoord met een coronaire functietest. Hiervoor is speciale expertise en apparatuur nodig die in het LUMC aanwezig is. Cardiologen uit de regio kunnen patiënten naar het LUMC verwijzen voor de beoordeling en behandeling van coronaire vaatdysfunctie inclusief microvasculaire dysfunctie en coronairspasme.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Hartziekten.

Onze zorg

Wat is Microvasculaire dysfunctie (vrouwenhart)?

De hartspier wordt van zuurstof voorzien door de kransslagaders (coronairen). Dit zijn grote bloedvaten die óver de hartspier lopen. Problemen met de doorbloeding van het hart ontstaan meestal door aderverkalking, waardoor vernauwingen in deze coronairen ontstaan en de doorbloeding wordt beperkt. Bij mensen met klachten die passen bij doorbloedingsproblemen van het hart, maar waarbij een vernauwing in de coronairen is uitgesloten, zou sprake kunnen zijn van microvasculaire dysfunctie of coronairspasme. Microvasculaire dysfunctie is een verminderde doorbloeding van de hartspier door verhoogde weerstand in de kleinste bloedvaatjes die ín de hartspier lopen. Coronairspasme is het onwillekeurig en tijdelijk samenknijpen/vernauwen van coronairen.

Verschijnselen

Bij microvasculaire dysfunctie en coronairspasme is meestal sprake van drukkende of stekende pijn óp de borst óf tussen de schouderbladen, maar ook kortademigheid of vermoeidheid kunnen op de voorgrond staan. De pijn kan uitstralen naar de armen, nek of kaken.  Inspanning of emoties kunnen de klachten uitlokken, maar ze kunnen ook in rust ontstaan. De klachten kunnen langere tijd aanhouden.

Oorzaak

Bij microvasculaire dysfunctie is er sprake van een verminderde doorbloeding van de hartspier. De kleine bloedvaatjes van het hart hebben een verhoogde weerstand en kunnen niet goed verwijden, waardoor zuurstofrijk bloed minder goed naar het hart kan worden vervoerd en het hart last heeft van zuurstofgebrek.Bij coronairspasme knijpt een kransslagader of soms een klein bloedvat, onwillekeurig en tijdelijk samen. Hierdoor vernauwt het bloedvat en is er sprake van zuurstofgebrek.Klassieke risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk, suikerziekte en hoog cholesterol spelen vaak een rol. Ook zijn er  ‘vrouwspecifieke’ risicofactoren zoals suikerziekte en/of hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en zwangerschapsvergiftiging.

Waarom u bij ons in goede handen bent

Bij de Women’s Hearth Health Clinic van het LUMC bent u in goede handen voor de diagnose en behandeling van microvasculaire dysfunctie en coronairspasme. Een gespecialiseerd behandelteam van beeldvormings- en interventiecardiologen bepaalt of medicamenteuze behandeling en een coronaire functietest voor u nuttig en mogelijk is. Indien een coronaire functietest wordt uitgevoerd, gebeurt dit door gespecialiseerd team in ons Cardio Vasculair Interventie Centrum, welke is uitgerust met de noodzakelijke materialen om een coronaire functietest uit te voeren. Het LUMC werkt nauw samen met Basalt Revalidatie Leiden. Patiënten die veel klachten blijven ervaren in het dagelijks leven ondanks behandeling kunnen in aanmerking komen voor een revalidatietraject speciaal afgestemd op patiënten met microvasculaire dysfunctie en coronairspasme. Onze ervaring is dat met name vrouwen baat hebben bij dit speciale traject.

Diagnose

Op de polikliniek neemt de cardioloog met u uw ziektegeschiedenis, klachten en risicofactoren door. Ook zal er een echo van het hart worden verricht.Als u verwezen wordt door een cardioloog uit een ander ziekenhuis dan heeft u soms al onderzoeken van het hart gehad. Wij zullen alles dan opvragen en beoordelen. U hoeft de onderzoeken niet opnieuw te ondergaan. Afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis, uw klachten, riscofactoren en (eventueel) de reeds verrichte vooronderzoeken bepaalt de cardioloog of een coronaire functietest voor u nuttig en mogelijk is.

Elke patiënt die wordt aangemeld voor een functietest wordt eerst kort besproken tussen de beeldvormings- en interventiecardioloog.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van de onderzoeken zal worden beoordeeld door uw behandelteam. Zij zullen de resultaten met u bespreken en de diagnose microvasculaire dysfunctie en/of coronairspasme bevestigen of uitsluiten.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

De behandeling voor microvasculaire dysfunctie en coronairspasme bestaat uit medicijnen en het aanpassen van de leefstijl. De medicijnkeuze hangt af van uw diagnose, de ernst van uw klachten en eventuele risicofactoren en wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie.Het doel van de behandeling is het verminderen van uw klachten en verbeteren van uw kwaliteit van leven.


Patiënten die veel klachten blijven ervaren in het dagelijks leven ondanks behandeling of die het vertrouwen in het lichaam terug willen krijgen, kunnen in aanmerking komen voor een revalidatietraject speciaal afgestemd op patiënten met microvasculaire dysfunctie en coronairspasme. Wij werken hierbij nauw samen met  Basalt Revalidatie Leiden.

Wat is de prognose?

Patiënten met microvasculaire dysfunctie en coronairspasme hebben een verhoogde kans op andere hart- en vaatziekten. Ook ervaren ze vaak minder kwaliteit van leven. Het LUMC vindt het belangrijk om de zorg voor deze patiënten te blijven verbeteren. We zijn betrokken bij verschillende studies en onderzoeken die gericht zijn op het begrijpen van de aandoening en het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en technieken.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Hoewel uitvoeren van een coronaire functietest over het algemeen veilig is, kunnen er enkele risico's en bijwerkingen zijn, zoals bloedingen, infectie, hartritmestoornissen of reacties op de gebruikte materialen. Uw behandelteam zal u uitgebreid informeren over mogelijke complicaties en risico's die specifiek zijn voor uw situatie.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Als er klinische onderzoeken beschikbaar zijn, zal uw behandelteam dit met u bespreken en u informeren over de mogelijkheid om deel te nemen. Dit kan u de kans bieden om bij te dragen aan de vooruitgang van de behandeling van microvasculaire dysfunctie en coronairspasme. Wij zullen u altijd vragen of wij uw dossiergegevens (anoniem) mogen inzien en gebruiken voor toekomstig onderzoek.

Nazorg

Afhankelijk van uw situatie krijgt u van ons behandelteam medicatie, leefstijladviezen en eventueel revalidatie. Bij een bezoek aan de polikliniek vragen wij naar uw klachten. Dit kunnen de bekende klachten zijn, maar ook bijwerkingen van de medicatie. Indien de diagnose en eventuele behandeling is gestart wordt u terugverwezen naar uw huisarts of uw behandelend cardioloog uit een ander ziekenhuis. U kunt dan met vragen of eventuele klachten bij hen terecht.

Welke specifieke nazorg kunnen we bieden bij deze aandoening?

Indien u een coronaire functietest heeft ondergaan krijgt u informatie en instructies met betrekking tot uw herstel en eventuele beperkingen of activiteiten die u moet vermijden gedurende een bepaalde periode. We zijn er om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen tijdens uw herstelproces.

Waar moet u op letten na uw behandeling?

Het is belangrijk om goed te luisteren naar uw lichaam en eventuele veranderingen of symptomen in de gaten te houden. Neem contact op met uw behandelteam als u zich zorgen maakt of als u nieuwe klachten ervaart.

Contact bij problemen na uw behandeling

Indien u een coronaire functietest heeft ondergaan en klachten ervaart of vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via de volgende telefoonnummers:
Afdeling cardiologie, tot 1 week na opname: 071-5263009
Poli cardiologie, tijdens kantooruren ma t/m vr:  071-5263714


Neem bij spoedeisende gevallen altijd contact op met de spoedeisende hulp van ons ziekenhuis of 112.

Behandelteam

Behandelteam

Het behandelteam dat u kunt tegenkomen tijdens uw zorgtraject omvat een cardioloog (dr. Den Haan), interventiecardioloog (dr. Al Amri en dr. Bingen) en de verpleegkundigen van de afdeling hartziekten en hartcatheterisatie. Omdat u in een academisch ziekenhuis bent zult u soms op de polikliniek een cardioloog in opleiding zien onder supervisie van een van de specialisten. Ons behandelteam werkt nauw samen om de beste zorgbeslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat u de meest geschikte behandeling ontvangt.

Ons onderzoek

Aan welke studies kan je meedoen?

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan klinische onderzoeken of studies dan kan uw behandelend arts u informeren over eventuele klinische onderzoeken waar u mogelijk aan kunt deelnemen en de voordelen en risico's die daarmee gepaard gaan.

Meer informatie

Contact

Voor meer informatie over de diagnose en behandeling van microvasculaire dysfunctie en coronairspasme kunt u contact opnemen met de Women’s Hearth Health Clinic van het LUMC. 
Polikliniek cardiologie (voor patiënten): 071-5263714


Planningssecretariaat cardiologie (voor verwijzers): Hartcentrum@lumc.nl