Patiëntenfolder

Transcatheter Aortaklep Implantatie (TAVI)

In deze folder vindt u informatie over de algemene gang van zaken rondom uw percutane klepimplantatie. Afhankelijk van uw situatie kan er afgeweken worden. Voor specifieke vragen over uw eigen situatie kunt u het beste contact opnemen met uw cardioloog.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hartziekten.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Voorbereiding 

Tot aan de opname in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) blijft u onder behandeling van uw eigen cardioloog. Wanneer uw lichamelijke klachten veranderen, neemt contact op met hem/haar. Als voorbereiding op de procedure wordt een aantal onderzoeken verricht. Zo maken we een echo van  het hart, doen we bloed- onderzoek en maken we een CT-scan van de borstkas en liesvaten. Soms is het ook nodig om een hartkatheterisatie te verrichten. Het planningssecretariaat Hartcentrum Leiden roept u op voor het de opname en maakt als het nodig is een afspraak voor uw op de POS (pre- peratieve screeningspoli).  

Opname 

U wordt opgenomen op een van de verpleegafdelingen van het Hart Long Centrum. De procedure zal in principe een dag na uw opname plaatsvinden. De verpleegkundige gaat met u in gesprek over wat u precies van de opname kunt verwachten. Ook voert hij/zij controles uit, wordt er een infuusnaald ingebracht en bloed afgenomen. Daarnaast zullen uw liezen worden geschoren.  

De zaalarts komt bij u langs om (nogmaals) uit te leggen hoe de ingreep plaatsvindt en wat de eventuele risico’s en complicaties zijn. Ook wordt een lichamelijk onderzoek gedaan, en wordt er eventueel een thoraxfoto en een echo van uw hart gemaakt. 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Neem genoeg toiletartikelen en nachtkleding mee voor de duur van de opname. 
  • Indien nodig geeft het planningssecretariaat door met welke medicijnen u moet stoppen. 
  • Neem de medicijnen die u gebruikt mee (inclusief eventuele insuline en 
  • glucosecontroleapparatuur). 
  • Wanneer u antistolling (fenprocoumon of acenocoumarol) gebruikt, lichten wij uw trombosedienst in over het gewenste INR rondom de ingreep. U moet zelf contact met de trombosedienst opnemen over het aanpassen van uw dosering.  
  • Wanneer u een van de nieuwe bloedverdunners (NOAC/DOAC) gebruikt (apixaban, dabigatran of rivaroxaban), mag u deze medicijnen de dag vóór de ingreep niet innemen. U mag ze op de dag na de ingreep weer innemen. Dit betekent dus dat u in totaal twee dagen stopt. 
Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Een transcatheter aortaklepimplantatie vindt plaats op de hartkatherisatiekamer en wordt uitgevoerd door de cardioloog en eventueel een hartchirurg. Er zijn twee manieren waarop de nieuwe klep geplaatst kan worden: via de liesslagader of via een kleine snede in de borstkas. Welke manier van plaatsen bij u zal worden toegepast, is onder andere afhankelijk van de uitslagen van de verschillende voorbereidende onderzoeken. Dit bespreken we van tevoren met u. Afhankelijk hiervan wordt ook besloten of de ingreep plaatsvindt met behulp van lokale anesthesie of andere algehele narcose. 

Figuur 1. Kunstaortaklep 

Figuur 2. Katheter 

Figuur 3. Plaatsing in het hart 

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Als de ingreep onder lokale verdoving verricht is, gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. Wanneer de ingreep onder algehele narcose plaatsgevonden heeft, verblijft u enige tijd op de Verkoeverkamer.  

Voordat u wordt ontslagen uit het ziekenhuis maken we nog een echo van het hart om de positie en functie van de nieuwe klep te beoordelen. Afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn nog andere aanvullende onderzoeken te doen. 

Ontslag 

In de meeste gevallen kunt u na enkele dagen terug naar huis of naar uw verwijzend ziekenhuis Voorafgaand aan de opname moet u al nadenken over de mogelijke zorg na uw ontslag.  

Wanneer u vanuit het LUMC naar huis gaat krijgt u de volgende zaken mee: 

  • leefregelbrief met informatie en medicatievoorschrift; 
  • afspraken voor controle bij de cardioloog; 
  • afspraken voor onderzoeken (zoals een echo); 
  • eventueel recepten. 
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mochten er vragen of problemen zijn, dan kunt u na ontslag contact opnemen met de verpleegafdeling Hartziekten of met de polikliniek Hartziekten. 

Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2, Leiden
Afdeling Hartziekten C09-P, routenummer 246
Postbus 9600
2300 RC Leiden 

LUMC algemeen
071-526 91 11 

Verpleegafdeling Hartziekten
071 526 30 09 

Polikliniek Hartziekten
Bereikbaar tussen 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur: 071 526 37 14 

Planningssecretariaat 
Bereikbaar tussen 9.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur: 071 526 48 41