Patiëntenfolder

Transthoracaal echocardiografisch onderzoek

In deze brochure leest u meer over het transthoracaal echocardiografisch onderzoek. Met dit onderzoek verzamelen we vanaf de buitenkant van uw hart door middel van geluidsgolven informatie over uw hartspier- en hartklepfunctie. Daarnaast onderzoeken we de grootte van verschillende delen van uw hart en verzamelen we informatie over de eventuele aanwezigheid van verhoogde drukken. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de hartfunctie-afdeling door een hartfunctielaborant of een arts-assistent in opleiding tot cardioloog.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hartziekten.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Het is belangrijk dat u zich op tijd meldt voor uw onderzoek en dat u een overzicht meeneemt van uw medicijnen. U kunt uw medicijnen overigens gewoon blijven gebruiken, tenzij uw arts met u iets anders afgesproken heeft.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

U neemt in zijligging plaats op de onderzoektafel en ontbloot uw bovenlichaam. Via zogenoemde ‘elektroden’ die op uw borst geplakt worden, wordt u op het ECG-apparaat aangesloten. De hartfunctielaborant of de arts-assistent brengt gel aan op de huid ter hoogte van uw hart. De gel dient voor de geleiding van de geluidsgolven. Met een zogeheten ‘geluidskop’, een soort microfoon, wordt u onderzocht. De ‘geluidskop’ zendt geluidsgolven uit en vangt ze weer op. De structuren van het hart kaatsen een gedeelte van het geluid terug, De geluiden worden weer opgevangen en omgezet in een zichtbaar beeld.
Op deze manier worden bewegingspatronen van de hartkleppen, kamerwanden en het kamertussenschot (septum) in beeld gebracht. De afmetingen van de boezems en de kamers zijn eveneens zichtbaar.

Betere beeldkwaliteit 

Soms is echocontrastvloeistof nodig om bepaalde structuren beter in beeld te krijgen. In dat geval brengen we een infuus aan in uw (onder)arm. Wanneer dit nodig is, wordt dit met u besproken. Via het infuus spuiten we het contrastmiddel in. Dit bestaat uit zeer kleine vetbolletjes (microbubbels) die wit tonen op de beelden waardoor de kwaliteit van de filmbeelden verbetert. 

Duur 

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 30 minuten. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

Na het onderzoek mag u weer naar huis. De gemaakte echobeelden worden na het onderzoek nauwkeurig geanalyseerd en berekend. Dit betekent dat de uitslag pas tijdens uw volgende polikliniekbezoek met u besproken kan worden.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts via de polikliniek van de afdeling Hartziekten.  

Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 en tussen 13.30-16.00 uur. 

Telefoonnummer 071-526 37 14

E-mailadres: hartpoli@lumc.nl

Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken indien u niet op uw afspraak kunt komen.