Patiëntenfolder

Dobutamine stressechocardiografie

Deze brochure geeft u informatie over het Dobutamine Stressecho-onderzoek. Dit onderzoek geeft ons inzicht in de wandbewegingen van uw hart tijdens inspanning. De inspanning wordt nagebootst door middel van medicijnen, u hoeft zich dus niet fysiek in te spannen. Wegens de voorbereidingen en de nazorg bij dit onderzoek u zult kort worden opgenomen op onze Short Stay afdeling Cardiologie (J-09-R ).

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hartziekten.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Om de stress test goed en betrouwbaar uit te kunnen voeren, mag u, wanneer u Betablokkers (Metoprolol, Atenolol, Bizoprolol en Nebivolol) en/of Diltiazem gebruikt, deze 48 uur vantevoren niet meer innemen.

Op de dag van het onderzoek mag u normaal eten en drinken. Omdat wij regelmatig ECG’s maken, uwbloeddruk controleren, en voortdurend echografieopnames maken, adviseren wij ugemakkelijke kleding aan te trekken of mee tenemen.

Ook vragen we u een actueel medicatieoverzicht mee te nemen.    

Let op  

Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u dit onderzoek niet ondergaan. Het is dus erg belangrijk om dit te melden.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De inspanning (stress) wordt nagebootst door middel van medicijnen (dobutamine en eventueel atropine). Deze medicijnen worden via een infuus toegediend. Ze versterken de pompfunctie van het hart en verhogen de hartslag. Dobutamine geeft u het gevoel dat u zich inspant.

Voor en tijdens het onderzoek wordt er regelmatig een ECG (hartfilmpje) gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten. De medicijnen krijgt u in de oplopende snelheid door een infuus toegediend. Van tevoren is uw maximale hartslag berekend. De medicijnen zorgen ervoor dat die bereikt wordt. Als dat gebeurt, wordt de laatste echo-opname gemaakt en stoppen we de toediening van medicijnen. Soms is het nodig dat we de dobutamine moeten antagoneren (stoppen) met een ander soort medicijn (Betablokker), zodat we uw hart weer in rust krijgen.  

Tijdens het toedienen van dobutamine kunt u pijn op de borst krijgen of een wat onrustig hartritme voelen. Het is belangrijk dat u uw klachten meldt aan het aanwezige personeel.

De echografische opnames worden op gebruikelijke wijze gemaakt. Er worden opnames in rust en tijdens inspanning gemaakt. Meestal krijgt u echo contrastmiddel toegediend. Zo wordt de kwaliteit van de echo beelden zo goed mogelijk.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na het onderzoek verblijft u nog ongeveer een uur op de Short Stay afdeling. Uw ECG en bloeddruk worden hier gecontroleerd. Als de controles goed zijn, mag u naar huis. U zult in totaal ongeveer vier uur in het ziekenhuis verblijven.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken tijdens een volgend polikliniekbezoek.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Vragen  

Heeft u ondanks het lezen van deze informatiefolder nog vragen dan kunt u terecht bij uw behandelend arts via de polikliniek Hartziekten.  

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30-12.00 uur en tussen 13.30-16.00 uur  

Telefoonnummer: 071 526 37 14  

E-mailadres: hartpoli@lumc.nl 

Verder is er voorafgaand aan het onderzoek nog tijd om vragen te stellen.  

Laat het zo spoedig mogelijk weten als u verhinderd bent. 

Handige links

Downloads