Patiëntenfolder

Sluiten van een ASD of PFO

In deze folder vindt u informatie over de algemene gang van zaken rondom uw ingreep. Afhankelijk van uw situatie kan er afgeweken worden van de in de folder besproken procedures. Voor specifieke vragen over uw eigen situatie kunt u het beste contact opnemen met uw cardioloog.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Hartziekten.

Onze zorg

Wat is Sluiten van een ASD of PFO?

Het ASD of PFO is een aangeboren opening in het tussenschot van de boezems in het hart. Er vermengt zich zuurstofrijk bloed uit de linkerboezem met zuurstofarm bloed uit de rechterboezem. Daarbij stroomt het bloed van de linker- naar de rechterboezem of van de rechter- naar de linkerboezem.

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Klachten 

  • Kortademigheid en vermoeidheid
  • Verminderd inspanningsvermogen
  • Hartritmestoornissen
  • Hartkloppingen
  • Chronische luchtweginfecties
  • Heel soms kan er een bloedvat verstopt raken. Dat heet een embolie

Een ASD of PFO kan door middel van een katheterisatie gesloten worden met een zogenoemd parapluutje. Er zijn verschillende soorten parapluutjes. Welk type bij u wordt gebruikt, is afhankelijk van de grootte en de soort aangeboren opening. 

Bij de katheterisatie schuift de arts een dun slangetje (de katheter) met daarin het parapluutje vanuit een ader in uw lies naar uw hart. Het parapluutje bestaat uit twee delen. De arts opent het eerste deel in 

de linkerboezem, en plaatst het parapluutje over het gaatje. Daarna opent hij/zij het tweede deel van het parapluutje in de rechterboezem. De opening is dan afgesloten. 

Het parapluutje blijft uw hele leven zitten. Er groeit vanzelf weer lichaamsweefsel overheen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

U wordt opgenomen op de afdeling Hartziekten. De procedure vindt óf op dezelfde dag plaats óf een dag later. De verpleegkundige voert met u een opnamegesprek waarin met u wordt besproken wat u kunt verwachten. Er worden controles uitgevoerd, er wordt een infuusnaald ingebracht en bloed afgenomen. De liezen worden geschoren. De zaalarts komt bij u langs om uit te leggen hoe de ingreep plaatsvindt en bespreekt met u nogmaals de eventuele risico’s en complicaties. Natuurlijk kunt u ook al uw vragen stellen over de ingreep.  

De antistollingsmedicatie wordt mogelijk aangepast. 

Vlak voor de ingreep vraagt de verpleegkundige u een operatiepak aan te trekken. U doet uw sieraden af en neemt uw eventuele kunstgebit uit. Ook raden wij u aan om nog even naar het toilet te gaan. 

Behandeling 

De behandeling vindt plaats op de afdeling Hartkatheterisatie en duurt ongeveer een uur. U wordt hier in uw bed naartoe gebracht. Daar stapt u over op de behandeltafel. De behandeling wordt uitgevoerd door de cardioloog samen met een echo-cardioloog. 

Weer terug op de afdeling 

Terug op de afdeling maakt de verpleegkundige nog een hartfilm bij u. Ook worden uw bloeddruk, pols, temperatuur en het wondje in uw lies goed in de gaten gehouden. U moet na de ingreep 4 uur in bed blijven. Als u niet misselijk bent en het drinken goed gaat, mag u ook weer eten.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Aan de meeste medische ingrepen zijn risico’s verbonden. De risico’s zijn per patiënt en per ingreep verschillend. De risico’s voor u worden op de polikliniek en door de afdelingsarts met u besproken.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

De dag na de ingreep 

De dag na de ingreep worden er een echo en een hartfilm gemaakt van uw hart. Ook de infuusnaald wordt verwijderd. De zaalarts beoordeelt de uitslagen en beslist of u naar huis mag. 

U krijgt van ons een aantal zaken mee naar huis: 

  • Ontslagbrief en afspraken 
  • Recepten 

Controle 

3 Maanden na de ingreep krijgt u een afspraak voor controle bij een van de cardiologen in het LUMC. Hierna wordt u, indien u elders bekend bent, terugverwezen naar uw eigen cardioloog. 

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Wij adviseren u de eerste dagen na uw thuiskomst rustig aan te doen. Door de ingreep kunt u zich de eerste week thuis wat moe voelen. De dagelijkse activiteiten die u uitvoerde vóór de behandeling, kunt u meestal de derde dag na de ingreep weer oppakken. De eerste drie dagen kunt u echter beter zelf niet autorijden, fietsen en werken. Wij adviseren u pas een week na ontslag weer met sporten en/of zware lichamelijke arbeid te beginnen. U kunt vanaf de derde dag na de ingreep gewoon weer seksueel contact hebben. Dit is absoluut ongevaarlijk.

Tot zes maanden na de ingreep 

Als u in de eerste 6 maanden na uw operatie een niet-steriele ingreep ondergaat, dan moet u tijdelijk antibiotica gebruiken om infecties te voorkomen. Een niet-steriele ingreep is bijvoorbeeld een ingreep bij de tandarts of mondhygiëniste of een kleine chirurgische ingreep. Meer informatie hierover krijgt u van de cardioloog.

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

Wanneer moet u een arts waarschuwen?
Uw lies kan wat dik en blauw zijn. Hierover hoeft u zich niet ongerust te maken. Het is ook mogelijk dat er een paar druppels bloed lekken uit de plek in uw lies waar u bent geprikt. Dit is een onschuldig verschijnsel. Neem wel onmiddellijk contact op met uw huisarts of de dienstdoende cardioloog of ziekenhuis of bel 112 wanneer:

  • Er actief bloed uit uw lies komt. Raak niet in paniek, maar druk met uw vingers de ader in uw lies dicht of laat dit doen door een huisgenoot.

Uw lies opzwelt. De lies is dan pijnlijk en dik (u moet daarbij denken aan het formaat van een sinaasappel).

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mochten er vragen of problemen zijn, dan kunt u na ontslag contact opnemen met de verpleegafdeling Hartziekten of met de polikliniek Hartziekten. 

Belangrijke telefoonnummers 

LUMC algemeen:                         071 526 91 11 

Verpleegafdeling Hartziekten:     071 526 30 09 

Planningssecretariaat:                 071 526 48 41 

Polikliniek Hartziekten:                071 526 37 14