Patiëntenfolder

Looprecorder: implantatie en gebruik

Binnenkort krijgt u een looprecorder geïmplanteerd. Dit is een apparaatje dat uw hartritme continu analyseert en, zo nodig, registreert.  

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hartziekten.

Onze zorg

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

U heeft de afgelopen tijd klachten gehad, zoals duizeligheid of een wegraking, die mogelijk samenhangen met verstoringen van het hartritme. Omdat het lastig bleek bij u een dergelijke verstoring vast te leggen, krijgt u een looprecorder. Met een looprecorder wordt het hartritme over een langere termijn in de gaten gehouden. Zo kunnen we het hartritme tijdens klachten registreren.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De ingreep vindt plaats op de hartkatheterisatiekamer onder plaatselijke verdoving. De looprecorder wordt via een klein sneetje onder de huid aangebracht. Nadat de wond gehecht is, gaat u terug naar de afdeling.  

  

Hoe werkt de looprecorder? 

De looprecorder registreert uw hartritmestoornis automatisch. U merkt dit zelf niet. Daarnaast kunt u bij klachten zorgen dat uw hartritme wordt opgeslagen met behulp van een meegeleverde activator. Er kunnen maximaal drie door u vastgelegde episodes worden opgeslagen. De batterij van de recorder gaat enkele jaren mee. 

Hoe werkt de activator? 

Houd de activator boven de looprecorder en druk op de recordknop. Bij goed contact, afhankelijk van het merk looprecorder, ziet u een vinkje en/of hoort u een piepje. Probeer het nogmaals wanneer dit niet gebeurt. De looprecorder legt het hartritme vanaf enkele minuten vóór activatie tot een minuut erna automatisch vast.  

Wanneer gebruikt u de activator? 

Gebruik de activator als u klachten heeft zoals hartkloppingen, duizeligheid of flauwvallen. Zorg ervoor dat u de activator altijd bij u heeft, zodat u hem kunt gebruiken als het nodig is. Ook wanneer de klachten al voorbij zijn, kunt u de looprecorder activeren. Uiteraard dient dit wel zo spoedig mogelijk te gebeuren. Het hartritme blijft opgeslagen tot dit is uitgelezen.  

  

Uitlezen van de looprecorder 

Na de eerste activatie maakt u een afspraak op de pacemakerkamer om de looprecorder uit te laten lezen. Afhankelijk van de bevindingen en uw klachten worden nieuwe afspraken gemaakt voor het uitlezen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

U kunt telefonisch een afspraak maken om uw looprecorder uit te laten lezen via: 

071-526 37 14 bereikbaar tussen 8.30-12.00 uur en tussen 13.30-16.00 uur. 

Voor vragen kunt u zich wenden tot uw eigen cardioloog of mailen naar hartdevices@lumc.nl

Overig