Patiëntenfolder

Inspanningsonderzoek

Deze folder geeft u informatie over het inspanningsonderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door middel van een fietstest. Uw behandelend arts, die dit onderzoek voor u aangevraagd heeft, kan dit om verschillende redenen gedaan hebben. Het onderzoek geeft informatie over uw inspanningsmogelijkheden, uw bloeddruk en hartritme tijdens inspanning en over de eventuele aanwezigheid van belangrijke vernauwingen van de kransslagaders. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de Hartfunctieafdeling (J9-R, routenummer 694) door een hartfunctielaborant en een arts-onderzoeker en duurt ongeveer een half uur.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hartziekten.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Indien u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon doorgebruiken, tenzij uw arts iets anders met u heeft afgesproken. Wilt u een actueel overzicht van uw medicijnen meenemen? Het is raadzaam voor de test normaal gedronken en gegeten te hebben (lichte maaltijd). Omdat u moet fietsen op een hometrainer, is het prettig om gemakkelijke kleding en schoenen te dragen. U kunt zich op de afdeling omkleden. 

U moet het bovenlichaam ontbloten, waarna er stickers voor een hartfilmpje (ECG) worden opgeplakt. Als u dat wilt, krijgt u een pyjama-hes aangeboden voor tijdens het fietsen. Verder krijgt u voor het meten van de bloeddruk een band om uw arm.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Nadat alle apparatuur is aangesloten, neemt u plaats op de hometrainer. Tijdens de fietstest wordt de weerstand iedere minuut verhoogd zodat het fietsen steeds iets zwaarder wordt. Tijdens de test worden uw bloeddruk, hartritme en hartslag gecontroleerd en kijken wij in hoeverre u zich kunt inspannen. Voor dit laatste gelden er zogenoemde normwaarden die afhankelijk zijn van uw leeftijd, geslacht, lengte en gewicht.  

Om een goede conclusie mogelijk te maken, is het belangrijk dat u probeert een zo goed mogelijke inspanning te leveren. Het is belangrijk tijdens de test aan te geven als u klachten hebt. Met name kortademigheid of pijn/een beklemmend gevoel op de borst, of als u denkt niet verder te kunnen. Daarnaast kan het onderzoek door de arts gestopt worden indien dit op grond van uw hartritme, bloeddruk of hartslag nodig is.  

Na het einde van de test kunt u even uitrusten waarbij wij uw bloeddruk, hartslag en hartritme blijven controleren. 

Bepaling zuurstofopname (VO2max) 

Om nog meer duidelijkheid over uw inspanningsvermogen te verkrijgen wordt het inspanningsonderzoek soms gecombineerd met een meting van de maximale zuurstofopname tijdens inspanning (VO2 max). Tijdens de inspanningstest wordt u dan gevraagd door een mond-/neusmasker te ademen.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Na de test kunt u zich omkleden en eventueel douchen. Indien de test duidelijk abnormaal is, kan het zijn dat de arts, vaak in overleg met een cardioloog, besluit uw medicatie alvast aan te passen. De officiële uitslag van de fietsproef wordt echter met u besproken tijdens een volgend polikliniekbezoek. Indien u nog geen afspraak hiervoor heeft dan dient u deze alsnog te maken.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u ondanks het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, neem dan contact met ons op: 

Telefoonnummer 071-526 37 14, maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 en 13.30-16.00 uur. 
E-mailadres: hartpoli@lumc.nl

Indien u verhinderd bent, dient u dit zo spoedig mogelijk te laten weten zodat er een andere patiënt opgeroepen kan worden. 

Overig

Downloads