Patiëntenfolder

Slokdarmechocardiografie

Komt u voor een slokdarmechocardiografie? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees meer over een slokdarmechocardiografie bij het LUMC en hoe u zich kunt voorbereiden.

Deze informatie is opgesteld door het Hart Long Centrum.

Onze zorg

Wat is Slokdarmechocardiografie?

Bij een slokdarmechocardiografisch onderzoek wordt met geluidsgolven een afbeelding van uw hart gemaakt. Het onderzoek vindt plaats via de slokdarm, omdat een uitwendig echo-onderzoek (TTE-onderzoek) voor uw specifieke afwijking onvoldoende gegevens oplevert. De slokdarm bevindt zich vlak achter het hart en daardoor kan het onderzoek gedetailleerde informatie opleveren.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren moet uw maag leeg zijn. Dit betekent dat u 6 uur voor het onderzoek niets mag eten en drinken. Indien u medicijnen gebruikt, kunt u deze met een klein slokje water innemen. Eventuele longmedicatie kunt u inhaleren. Voor diabetici geldt dat u met uw behandelend arts overlegt of u uw medicatie aan moet passen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Het echo-onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog (eventueel samen met een cardioloog in opleiding) en een hartfunctielaborant en duurt ongeveer een half uur.


Allereerst verdoven we uw keel met een spray en vragen wij indien u een kunstgebit hebt, deze uit te doen. De verdovingsspray heeft een bittere smaak. Hierna neemt u op uw linkerzijde plaats op een onderzoeksbank. Uw eigen cardioloog heeft met u besproken of het onderzoek wordt verricht terwijl u wakker bent of onder een roesje.


De slokdarm-echoslang wordt in uw mond geplaatst. Terwijl u enkele slikbewegingen maakt, wordt de slang in uw slokdarm geschoven. Dit is het vervelendste deel van het onderzoek. U kunt enige kokhalsneigingen krijgen, maar de ademweg blijft vrij tijdens het onderzoek. U kunt dus normaal ademen en u hoeft niet bang te zijn voor benauwdheid. Zodra de slang op z’n plek is, stoppen de kokhalsneigingen. U kunt dan tijdelijk niet meer zo goed slikken omdat de slang in de weg zit. Dat betekent dat u het slijm wat u aanmaakt op een absorberend doekje kunt laten lopen.


Als het onderzoek klaar is, dan moet de keelverdoving nog uitwerken. Dit duurt meestal ongeveer 1-2 uur. De cardioloog vertelt u wanneer u weer een slokje water mag drinken. Als het doorslikken van een slokje water goed gaat, mag u ook weer normaal eten en drinken. 

Echo met contrast

Soms is echocontrastvloeistof nodig om bepaalde structuren beter in beeld te krijgen. In dat geval brengen we een infuus aan in uw (onder)arm. Wanneer dit nodig, bespreekt degene die het onderzoek uitvoert dit met u. Via het infuus spuiten we het contrastmiddel in waardoor de beeldkwaliteit verbetert.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Door de verdoving van uw keel kunt u zich verslikken. De verdoving is na circa twee uur uitgewerkt. Na deze twee uur mag u voorzichtig proberen wat water te drinken. Gaat dit goed, dan kunt u ook andere dingen gaan drinken en eten.


Als u het onderzoek ondergaat onder een roesje dan mag u daarna niet autorijden. We adviseren u om iemand mee te nemen die u thuis kunt brengen of die samen met u met het openbaar vervoer naar huis kunt reizen.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De gemaakte echobeelden worden na het onderzoek nauwkeurig geanalyseerd en berekend. De uitslag hiervan wordt door uw eigen cardioloog met u besproken tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

De risico’s van een slokdarmecho zijn beperkt. In enkele gevallen kan er een lichte beschadiging optreden van de binnenkant van de slokdarm. In dat geval kan het zijn dat u in de dagen na het onderzoek wat bloed aantreft in het slijm. Meestal gaat dit vanzelf weer over. Als u plots bloed moet braken, dan is dit een reden om contact op te nemen.

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

De eerste dagen na het onderzoek kan het slikken nog wat gevoelig zijn. Dit hoort vanzelf over te gaan en niet erger te worden. Daarnaast kan u wat bloed in het slijm aantreffen (met name als u bloedverdunners gebruikt). Ook dit hoort vanzelf over te gaan. Mocht u plots echt bloed gaan braken dan is dat een reden om met spoed contact op te nemen.

Behandelteam

De slokdarmecho wordt gemaakt door een cardioloog gespecialiseerd in echocardiografie. Soms is er een cardioloog in opleiding aanwezig om te leren hoe een slokdarmecho moet worden gemaakt. Afhankelijk van de vaardigheden van de cardioloog in opleiding kan het zijn dat hij of zij het gehele onderzoek zelfstandig doet. Er is altijd een cardioloog aanwezig die meekijkt om te zorgen dat het onderzoek volledig en zorgvuldig gebeurt. De echolaborant bedient het echoapparaat en ondersteunt de cardioloog (in opleiding) bij het maken van de opnames.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u ondanks het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts via de polikliniek van de afdeling Hartziekten.  
Telefoonnummer 071 526 37 14  
E-mailadres: hartpoli@lumc.nl