Patiëntenfolder

24- 48- of 72-uurs ECG (holteronderzoek)

Deze brochure geeft u informatie over het holteronderzoek. Dit onderzoek stelt uw behandeld arts in staat uw hartritme over langer tijd (24, 48 of 72 uur) te observeren. Zodoende kan er meer duidelijkheid verkregen worden over stoornissen in het hartritme en de eventuele relatie met uw klachten (hartkloppingen, duizeligheid). Een hartfunctielaborant sluit de apparatuur die nodig is voor de registratie aan op de Hartfunctieafdeling (J-9P, route 694). Hierna kunt u het ziekenhuis verlaten.

Deze informatie is opgesteld door het Hart Long Centrum.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Voor het onderzoek is geen specifieke voorbereiding nodig. Het is belangrijk dat u zich op tijd meldt en een overzicht meeneemt van uw medicijnen. U kunt uw medicijnen overigens gewoon doorgebruiken tenzij uw arts met u iets anders afgesproken heeft. Verder moet u er rekening mee houden dat u gedurende de registratie (24, 48 of 72 uur) niet kunt douchen, baden of zwemmen. Omdat u een dagboek moet bijhouden is het van belang dat u een pen bij u hebt en een horloge draagt. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Aansluiten en dragen van het apparaat

Aansluiten en dragen van het apparaat voor de registratie worden er zeven huidelektroden op uw bovenlichaam geplakt welke met dunne kabels aan de recorder verbonden worden. Deze recorder heeft het formaat van 1 centimeter dikke bankpas. De aansluitprocedure duurt circa 15-20 minuten. Hierna kunt u het ziekenhuis direct verlaten. Als u het hinderlijk vindt dat anderen kunnen zien dat u de recorder bij zich draagt, kunt u ruimvallende kleding dragen. U kunt zoals gezegd tijdens de registratie niet douchen of baden. De recorder moet steeds aangesloten blijven. Wel mag u bijvoorbeeld ’s nachts de recorder van de riem afhalen en naast uw bed leggen.   

Bijhouden van het dagboek

Gedurende de opname wordt uw hartslag continu geregistreerd. Om een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen over uw hartritme en de relatie van uw hartritme met eventuele klachten, is het van belang dat u een dagboek bijhoudt, dit geven wij u mee. In dit dagboek vermeldt u uw activiteiten van de gehele dag. Het gaat hierbij voornamelijk om actieve momenten zoals inspanning, huishoudelijke bezigheden etc. en rustmomenten zoals zitten en slapen. Noteer hierbij altijd begin- en eindtijd. Indien gewenst kunt u een voorbeeld dagboekje meekrijgen. 

Als u klachten van het hart ervaart (bijvoorbeeld duizeligheid, hartkloppingen of pijn op de borst) moet u op een van de knopjes van de recorder drukken. Hiermee markeert u het moment van de klachten op de opname zodat de laborant bij de analyse extra aandacht aan dit moment kan besteden. Vermeld in het dagboekje het tijdstip van de klacht, wat u precies voelde en wat u op dat moment aan het doen was.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Afkoppelen

U mag de recorder zelf afkoppelen na 24, 48 of 72 uur. De laborant vertelt bij het aansluiten vanaf wanneer dat mag. Het afkoppelen is eenvoudig: u verwijdert de plakelektroden van de borst. De plakelektroden mogen weggegooid worden. U hoeft niks met de recorder te doen, deze schakelt vanzelf uit.

Afleveradres en terugbrengen apparaat

U kunt het apparaat in de ‘Holterkluis’ afleveren. Wanneer u de hoofdingang binnengaat, loopt u rechtdoor richting de centrale inschrijving, dan gaat u onder de roltrap naar links. Aan uw rechterhand vindt u een kluis met hierop vermeld ‘Holter’. Wanneer het met u is afgesproken, gebruikt u de retourenvelop. Doet u dit alstublieft op het afgesproken tijdstip. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

Uitslag

De officiële uitslag van de holter wordt met u besproken op een volgend polikliniekbezoek. Als u hier nog geen afspraak voor hebt, dan vragen wij u deze alsnog te maken. Bij ernstige bevindingen kan het zijn dat u hier tussentijds al over gebeld wordt.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Vragen?  

Hebt u ondanks het lezen van deze informatiefolder nog vragen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts (via de polikliniek Hartziekten, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 en tussen 13.30-16.00 uur op telefoonnummer 071-526 37 14) of via e-mailadres: hartpoli@lumc.nl.

Indien u verhinderd bent, dient u dit zo spoedig mogelijk te laten weten zodat er een andere patiënt opgeroepen kan worden.

Handige links

Downloads