Patiëntenfolder

MitraClip bij mitraliskleplekkage

In deze folder vindt u informatie over de behandeling van mitralisklepinsufficiëntie met behulp van een MitraClip.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hartziekten.

Onze zorg

Wat is MitraClip bij mitraliskleplekkage?

Mitralisklepinsufficiëntie is een aandoening aan een van de kleppen in het hart, de mitralisklep. Het hart bestaat uit twee kamers en twee boezems die worden gescheiden door een hartklep. De rechterboezem wordt door de tricuspidalisklep gescheiden van de rechterkamer. De linkerboezem wordt door de mitralisklep gescheiden van de linkerkamer. Beide kleppen zorgen ervoor dat tijdens het samenknijpen van het hart het bloed in de goede richting stroomt. Wanneer de mitralisklep niet helemaal goed sluit, stroomt er bloed terug in omgekeerde richting van de linkerkamer naar de linkerboezem. Dit terugstromen wordt mitralisklepinsufficiëntie genoemd.  

  

Symptomen 

De symptomen  van mitralisklepinsufficiëntie zijn afhankelijk van het stadium waarin de aandoening zich bevindt en hoe snel het zich heeft ontwikkeld. De volgende symptomen kunnen ontstaan:  

  • kortademigheid 
  • vermoeidheid 
  • hartkloppingen 
  • vocht vasthouden 

De mate van mitralisklepinsufficiëntie wordt door middel van echografie beoordeeld en weergegeven in verschillende gradiënten (1 tot 4). Op basis hiervan kan de arts besluiten wat de behandelopties zijn. 


Wat is een MitraClip? 

De MitraClip repareert de lekkage van de mitralisklep. De MitraClip lijkt op een klein metalen nietje dat met kunststof is bekleed, dat wordt geclipt aan de twee mitralisklepbladen. De MitraClip zorgt ervoor dat de mitralisklep beter sluit en helpt zo de normale bloeddoorstroming door het hart te herstellen. Er kunnen een of meerdere clips geplaatst worden. 

Figuur 1. MitraClip® 

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Uw opname / Algemeen 

Tot aan de opname in het Leids Universitair Medisch Centrum blijft u onder behandeling van uw cardioloog. Wanneer er veranderingen optreden in uw lichamelijke klachten, neemt u contact op met uw cardioloog. Als voorbereiding op de procedure worden een aantal onderzoeken verricht: een echo van het hart, bloedonderzoek, longfunctieonderzoek en een onderzoek van het gebit. Indien nodig wordt er nog een hartkatheterisatie verricht. Het planningssecretariaat roept u op voor de opname.  

Medicijnen 

Tot aan de opnamedag moet u zich houden aan een eventueel voorgeschreven dieet en medicijnen. Neemt u uw medicijnen in originele verpakking mee wanneer u naar het ziekenhuis komt voor uw opname. Op deze manier zijn artsen, verpleegkundigen en de ziekenhuisapotheek precies op de hoogte van uw medicijngebruik. 

Zo nodig geeft het planningssecretariaat door met welke medicatie u voor uw opname moet stoppen.  

Antistollingsmiddelen 

Als u onder controle staat van de Trombosedienst door het gebruik van antistollingsmedicijnen (Marcoumar (fenprocoumon) of Sintrommitis (acenocoumarol)), adviseren wij u contact op te nemen met de Trombosedienst. Als u doorgeeft wanneer de ingreep plaatsvindt, zullen zij nauwkeurig het niveau van antistolling regelen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Opname 

U wordt opgenomen op de afdeling Hartziekten. De procedure vindt plaats op de dag nadat u bent opgenomen. De verpleegkundige voert een opnamegesprek met u waarin besproken wordt wat u kunt verwachten. Er worden controles uitgevoerd, er wordt een infuusnaald ingebracht en bloed afgenomen. Ook wordt er een ECG (hartfilmpje) gemaakt en eventueel nog een echo van het hart.  Indien nodig zullen de liezen worden geschoren. De zaalarts komt bij u langs om de ingreep nogmaals met u  te bespreken , ook worden de eventuele risico’s en complicaties besproken. Er wordt nog een foto van het hart en de longen gemaakt en de anesthesist komt bij u langs.   

De behandeling 

Het plaatsen van de MitraClip vindt plaats op de hartkatheterisatiekamer en wordt uitgevoerd door een interventiecardioloog en een echocardioloog. De ingreep vindt onder algehele narcose plaats. Via een katheter in de lies wordt het systeem waarop de MitraClip gemonteerd is gepositioneerd in de linkerboezem. Op geleide van echobeelden die via uw slokdarm gemaakt worden, wordt de MitraClip geplaatst op de twee klepbladen.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Na de procedure verblijft u enige tijd op de Verkoever of Intensive Care afdeling. Indien u voldoende wakker bent, wordt u overgeplaatst naar de Hartbewaking, alwaar u enige tijd verblijft. Tijdens uw verblijf op de Hartbewaking wordt er nog een echo van het hart gemaakt om de werking van de mitralisklep te controleren. Wanneer uw situatie stabiel is, wordt u overgeplaatst naar de afdeling Hartziekten.

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

In de meeste gevallen kunt u na 2 tot 3 dagen naar huis. Wanneer u met ontslag gaat, krijgt u het volgende mee: 

  • Leefregelbrief met informatie en medicatievoorschrift 
  • Evt. brief voor de trombosedienst 
  • Afspraken voor controle bij de cardioloog 
  • Afspraken voor onderzoeken, o.a. echo en ct-scan 
  • Recepten
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mochten er vragen of problemen zijn, dan kunt u na ontslag altijd contact opnemen met de verpleegafdeling Hartziekten of met de polikliniek Hartziekten.  

Contact 

Belangrijke telefoonnummers

LUMC algemeen                                 071 526 91 11
Planningssecretariaat Hartziekten    071 526 48 41
Verpleegafdeling Hartziekten            071 526 30 09
Polikliniek Hartziekten                        071 52 637 14