Voor professionals

Het Hart Long Centrum Leiden bestaat uit de afdelingen Cardiologie, Longziekten, Thoraxchirurgie en Vaatchirurgie. Ons doel is het bieden van topklinische, topreferente en innovatieve zorg aan patiënten met aangeboren en verworven cardiovasculaire ziekten en diverse goedaardige en kwaadaardige longaandoeningen.
Onderwijs en opleiding

Opleiding tot medisch specialist

Na de studie Geneeskunde volgt over het algemeen nog een vervolgopleiding. Er bestaan veel mogelijkheden. Zo kan iemand ervoor kiezen om bijvoorbeeld de opleiding tot huisarts te volgen of om specialist te worden. Binnen het Hart Long Centrum Leiden worden op dit moment drie opleidingen tot specialist aangeboden. Zo kan men de opleiding tot cardioloog, cardiothoracaal chirurg of longarts in het LUMC volgen.

Nascholing en cursussen

Het Hart Long Centrum Leiden is actief betrokken bij het onderwijs aan cardiologen, cardiothoracaal chirurgen, longartsen, verpleegkundigen en hartfunctielaboranten. Ook steunen wij een initiatief van geneeskundestudenten om reanimatieles te geven op middelbare scholen. 

Klik op de links hieronder voor meer informatie.

Stages en promotieonderzoek

Binnen het Hart Long Centrum Leiden zijn verschillende mogelijkheden voor het volgen van een beroepsoriënterende stage of een wetenschappelijke stage. 

Ook kunnen afgestudeerden een promotieonderzoek (PhD training) bij ons doen. 

Onderwijscommissie

Deze commissie draagt zorg voor het beleid, de planning en de uitvoering van onderwijs op het gebied van Hartziekten, Thoraxchirurgie en Longziekten.

De leden van de Onderwijscommissie zijn: Thomas van Brakel, Pieter Hiemstra, Monique Jongbloed, Hans-Marc Siebelink, Paul Steendijk (voorzitter) en Arend de Weger.

Research (EN)

It is our mission to provide the patient with today's most advanced and effective modalities for diagnosis, treatment and prognosis, and to contribute to the development and implementation of tomorrow's modalities.
For this purpose, the Heart Lung Center Leiden holds several lines of research, covering the entire spectrum of cardiovascular and respiratory disease and medicine. These research lines involve both basic and clinical research and have a strong interactive focus, thereby utilizing novel insights into pathological mechanisms for progress towards future therapeutic and preventive treatment options.

At the Leiden University Medical Center (LUMC), researchers from different fields of expertise work together around 10 themes for innovation. These themes are based on society’s demands, as well as our unique set of research strengths and ambitions.

Over het centrum

LICHT

Leiden Innovation Center for Heart disease and Technology

Simulatie, 3-D printing & visualisatie, smart health applicaties en andere E-health domeinen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Voor de integratie van deze technologie is het Leiden Innovatie Centrum voor Hartziekten en Technologie, kortweg LICHT, opgericht.

Binnen het Hart Long Centrum van het LUMC bestaat ruime ervaring met verschillende vormen van nieuwe zorg en de toepassing van consumer-technologie die een vast onderdeel van geïntegreerde patiëntenzorg vormen. Hierbij wordt getracht om shared decision making te faciliteren, maar meer nog om patiëntparticipatie op een hoger niveau te brengen.

De komende jaren zal een grote hoeveelheid apparaten en applicaties op de markt komen die het onderscheid tussen personal medicine en de traditionele gezondheidszorg tot op zekere hoogte zullen doen vervagen. Dit biedt veel kansen maar ook uitdagingen om een en ander op een gestructureerde en verantwoorde wijze in de klinische praktijk te integreren met de traditionele zorg. Effectief en veilig zijn sleutelwoorden bij de introductie van nieuwe technologie en LICHT zet zich hiervoor in.

SimcenterED

Het LUMC heeft een belangrijke taak bij de opleiding van zorgprofessionals. Hierbij is training van zowel medisch-technische handelingen als andere competenties van belang.

De training van medisch-technische handelingen was tot voor kort vaak gebaseerd op het zogenaamde “meester-gezel” principe. Een ervaren medisch specialist leert een arts-assistent de beginselen van de handeling. Vervolgens doet de assistent ervaring op in het uitvoeren van steeds complexere procedures. Door de toenemende complexiteit van procedures vandaag de dag heeft een dergelijk model niet de voorkeur. Immers, het is inherent aan het model dat patiënten schade kunnen ondervinden als gevolg van het feit dat de assistent nog ervaring moet opdoen.

Jaarverslagen

Ieder jaar stellen wij een overzicht samen van activiteiten, resultaten en de toekomst van het Hart Long Centrum Leiden. Wij vinden het belangrijk om dit met u te delen; uiteindelijk willen we samen met u de kwaliteit van zorg verbeteren.

Hieronder kunt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren lezen. Wij stellen het op prijs wanneer u uw vragen of opmerkingen met ons deelt. Alleen samen met u kunnen we de kwaliteit van onze zorg verbeteren. U kunt ons mailen op cardio@lumc.nl

Geschiedenis

Kennis van de geschiedenis geeft inzicht in de toekomst en over het nu. Dat geldt ook voor de geschiedenis van het Hart Long Centrum LUMC.

U vindt hier informatie over:

  • het ontstaan van de afdelingen Cardiologie en Thoraxchirurgie van het (toen nog) Academisch Ziekenhuis Leiden;
  • over de beroemde voorvader van het ECG'
  • de "Einthoven lectures"