Patiëntenfolder

Aortaklepinsufficiëntie

Heeft u aortaklepinsufficiëntie? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees hier meer over wat aortaklepinsufficiëntie inhoudt en welke zorg het LUMC u biedt.

Deze informatie is opgesteld door het Hart Long Centrum.

Onze zorg

Wat is Aortaklepinsufficiëntie?

Aortaklepinsufficiëntie is een lekkage van de aortaklep (nr 5 in onderstaande tekening). De klep tussen de linkerhartkamer en de aorta (de lichaamsslagader) sluit dan niet goed. Daardoor stroomt een deel van het bloed weer terug de hartkamer in en moet de hartspier harder werken om dezelfde hoeveelheid bloed rond te pompen in het lichaam.

Verschijnselen

Als er sprake is van aortaklepinsufficiëntie kunt u klachten krijgen van kortademigheid bij inspanning, vermoeidheid, afname van inspanningsvermogen en vocht vasthouden (oedemen).

Oorzaak

Aortaklepinsufficiëntie kan ontstaan door veroudering van de klep, vaak in combinatie met verwijding van de aorta. Door een verwijding van of scheur in de aorta, bijvoorbeeld bij het syndroom van Marfan, kan een hartklep ook gaan lekken. Andere belangrijke oorzaken van aortaklepinsufficiëntie zijn een ontsteking van de aortaklep, endocarditis of een aangeboren klepafwijking.

Diagnose

Een arts kan met een stethoscoop constateren of er een ruisje bij het hart te horen is. Als dat zo is, kan er sprake zijn van een afwijking aan de hartklep. De diagnose wordt over het algemeen gesteld met behulp van een echo van het hart. Meestal is een echo van de buitenkant (transthoracale echo) voldoende. Soms is het nodig om aanvullend een inwendige echo te maken, dit noemen we een slokdarmecho. Als er een indicatie is om een operatie uit te voeren, dan vinden er nog aanvullende voorbereidende onderzoeken plaats.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Zolang de aortaklepinsufficiëntie nog niet ernstig is en/of u hiervan nog geen klachten ervaart, is het niet direct nodig om een behandeling in te stellen. U wordt wel goed onder controle gehouden. Dit noemen we ook wel watchfull waiting. De cardioloog bepaalt hoe vaak u voor controle moet komen en instrueert u bij welke klachten u zich vervroegd moet melden. Het kan zijn dat u dan plasmedicatie krijgt voorgeschreven om de klachten te verminderen.


Als er sprake is van een ernstige aortaklepinsufficiëntie en u ervaart daarvan klachten (of het hart gaat daardoor minder goed functioneren), dan is er een indicatie voor een operatie. Over het algemeen is een openhartoperatie nodig om de aortaklep te repareren of te vervangen.


In hoeverre reparatie van uw eigen klep mogelijk is, hangt af van de oorzaak van de aortaklepinsufficiëntie en of er sprake is van verkalking of veroudering van de klep. Als het niet mogelijk is om uw eigen klep te repareren, dan zal deze vervangen worden. Er zijn dan grofweg 2 opties:

Biologische klep

Een biologische klep is meestal gemaakt van weefsel van een koe of een varken. Een biologische klep lijkt erg op een menselijke klep en hiervoor is het niet nodig om langdurig bloedverdunners te slikken (alleen soms in de eerste periode na de operatie). Aan de andere kant is de levensduur van dit type klep beperkt. Meestal gaan biologische kleppen ~15 jaar mee en moeten dan opnieuw vervangen worden. Afhankelijk van uw leeftijd en medische conditie kan dat te zijner tijd mogelijk middels een klepimplantatie via de lies.

Mechanische klep

Een mechanische klep is gemaakt van metaal. Deze klep tikt elke keer bij het sluiten en u moet levenslang bloedverdunners gebruiken omdat er een grotere kans is op de vorming van bloedstolsels op een mechanische klep. Aan de andere kant is de levensduur van deze kleppen wel erg goed. Meestal gaat een mechanische klep een leven lang mee.

Als het nodig is, wordt ook een deel van de aorta vervangen door een kunststof buis.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen we bieden bij deze aandoening?

Als uw aortaklep middels een operatie gerepareerd of vervangen wordt, dan moet u daar eerst van herstellen en blijft u nadien onder controle. De opname na de operatie duurt gemiddeld 7-10 dagen als alles verder goed is gegaan. U wordt verwezen naar hartrevalidatie om weer op conditie te komen, dit start ongeveer 6 weken na de operatie.


Het eerste jaar na de operatie wordt u meestal gecontroleerd door een verpleegkundig specialist die gespecialiseerd is in de postoperatieve zorg. Ook kan het zijn dat u een box mee naar huis krijgt met daarin meetapparatuur zoals een bloeddrukmeter en een stappenteller waarmee u zelf uw herstel in de gaten houdt. Na dat eerste jaar komt u weer bij uw eigen cardioloog voor controle. De frequentie van de controles hangt af van het type operatie dat u hebt ondergaan en hoe het met u gaat.

Behandelteam

Behandelteam

Het behandelteam bestaat uit een cardioloog en een cardiothoracaal chirurg. Daarnaast is er een belangrijke rol voor de verpleegkundig specialist die u nauwkeurig controleert rondom de operatie.

Meer informatie

Links

Op de website hartklep.keuzehulp.nl vindt u praktische informatie over hartklepafwijkingen, hartklepprothesen en de operatie. 

Als u aan uw aortaklep geopereerd moet worden, dan kunt u op deze website de 'Hartklepkeuzehulp' doorlopen. Met behulp van deze keuzehulp leert u meer over de verschillende hartklepprothesen en wat dat voor u persoonlijk betekent. Zo kunt u samen met uw arts een weloverwogen keuze maken.